Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Miljöpartiet och Vänster­partiet ogillar förslaget om att tillåta konfessionellal inslag vid skolavslutningar, Social­­demokraterna tycker att det är bra. Foto: Mons Brunius / TT

Rödgröna oeniga om avslutningar i kyrkan

Regeringens förslag att ändra i skollagen för att tillåta konfessionella inslag i samband med skolavslutningar i kyrkan möts av olika reaktioner från den rödgröna oppositionen. Miljöpartiet och Vänster­partiet ogillar förslaget, Social­­demokraterna tycker att det är bra.

Nyheter · Publicerad 10:36, 11 aug 2014

Efter den utdragna debatten om skolavslutningar i kyrkan och vad som ska vara tillåtet vid dessa lade regeringen nyligen fram ett förslag till ändring i skollagen. Där vill man bland annat lägga till att det får förekomma "enstaka konfessionella inslag som syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv". Enligt socialminister Göran Hägglund (KD) innebär ändringen att det kan bli möjligt för prästen att be en bön och uttala välsignelse vid en skolavslutning i kyrkan.
– Genom att det nu uttryckligen ges utrymme för konfessionella inslag i samband med skolavslutningar så hoppas jag att osäkerheten hos skolledarna ska skingras, har Göran Hägglund sagt till Världen idag.
Men om förslaget kommer att genomföras vid ett regeringsskifte är långt ifrån självklart. Världen idag har varit i kontakt med Miljöp­artiets, Vänster­partiets och Social­demokraternas skolpolitiska talespersoner.
– Vi tycker att skolavslutningen ska, som andra obligatoriska moment, vara fria från konfessionella inslag. Platsen för detta är inte viktigt, men inga konfessionella inslag som tro, bekännelse eller böner ska vara tillåtna för då utesluter man elever, säger Jabar Amin (MP).

Miljöpartiet tycker att Skolverkets riktlinjer över hur den nuvarande skollagen ska tolkas är bra och det som skolorna även i fortsättningen ska utgå ifrån när det gäller beslut om var avslutningar ska hållas.

Socialdemokraternas Ibrahim Baylan är av en annan uppfattning.
– Det är ett bra förslag som föranletts av en strikt tolkning från Skolverket. Det är riktigt att skolan ska avgöra var skolavslutningen ska hållas och om man i samband med den vill vara i kyrkan och till exempel sjunga en psalm, säger han till Världen idag.
– Jag har inte sett pro memorian men presskommentaren och tycker att det är den här typen av förtydligande som behöver göras.

Vänsterpartiet är inne på samma linje som Miljöpartiet. Rege­ring­ens förslag är "verkligen inte" något som Vänsterpartiet kommer att driva på för om de sitter i regering efter valet säger Rossana Dinamarca.
– Den här ändringen kommer öppna upp för mer otydlighet, det är inte skolans uppgift att fostra eleverna i en viss religion, säger hon.

Vänsterpartiet vill i stället se en lagändring som innebär att alla skolor, även de fristående, förlorar rätten till konfessionella inslag i såväl utbildning som undervisning.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...