HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Jubel under Kristdemokraternas riksting. Foto: Samuel Björk

Rikstinget vill att KD lämnar DÖ

– KD kommer fortsätta att eftersträva att få genomslag för vår politik. Vi kommer fortsatt vara en del av Allians-samarbetet, sade Ebba Busch Thor efter beslutet om att KD ska lämna DÖ. Hon anser att DÖ har fallit i och med beslutet. – Så som den har varit konstruerad hittills existerar den inte längre. 

Nyheter · Publicerad 16:16, 9 okt 2015

Vid 16.30-tiden röstade Kristdemokraternas riksting för att partiet ska lämna Decemberöverenskommelsen.
Först ställdes partistyrelsens förslag om att avslå motionerna mot att motionerna skulle besvaras i någon form. En överväldigande majoritet ville då att motionerna skulle besvaras på något sätt.

89 ombud yrkade bifall till PS förslag mot 189 som ville att motionerna skulle besvaras på något sätt. Sedan ställdes de två förslagen om att antingen lämna DÖ eller att utreda DÖ mot varandra.
Vid den första handuppräckningen stod det klart att rikstinget ger PS i uppdrag att partiet ska lämna DÖ. Efter en votering och rösträkning som resulterade i 151 röster mot 103 för att lämna DÖ. 

– Jag kan konstatera att Kristdemokraternas riksting har valt att inte ställa sig bakom decemberöverenskommelsen. Det här innebär att KD nu lämnar DÖ och att partistyrelsens linje om att hålla fast vid den har fallit. KD kommer fortsätta att eftersträva att få genomslag för vår politik. Vi kommer fortsatt vara en del av Allians-samarbetet, sade partiledaren Ebba Busch Thor på en pressträff på den sena eftermiddagen.
Hon berättade att hon varit i kontakt med de övriga Alliansledarna via telefon, men att hon inte ville referera det samtalet.

– Vår utgångspunkt är fortsatt att samarbeta inom ramen för Alliansen, men jag kommer att efter ytterligare samtal med mina allianskollegor återkomma om hur vi ämnar agera tillsammans. Det är något vi inte gör enskilt.

Busch Thor förtydligade hur KD nu står i förhållande till DÖ.

– Jag anser att DÖ har fallit i och med detta. Så som den har varit konstruerad hittills existerar den inte längre.

Det har spekulerats kring huruvida Busch Thor egentligen kanske ville att DÖ skulle falla, och när Världen idag frågar om hon är överrumplad över rikstingets beslut så svarar hon:

– Jag har varit tydlig med vad jag anser är klokt att göra i den här frågan, men jag har också varit tydlig med att jag anser att medlemmarna måste få lov att säga sitt i det här. Vi hade ett annat förslag till beslut, men jag respekterar medlemmarnas beslut i den här frågan.

En som är överrumplad över den kraftiga markeringen är upprorsledaren Anders Andersson själv.

– Det var tydliga utslag i varje omröstning, men det är uttryck för att det på det här rikstinget finns ombud som representerar de olika medlemmarna och de 280 000 väljarna och man har haft så mycket väljarkontakter att man kände att det faktiskt var dags att markera att den här överenskommelsen har gjort kortslutning i svensk debatt.

– Det var mer folkligt förankrat än många andra beslut.

Anders Andersson menar att farhågan att det blir ett ovisst politiskt landskap efter beslutet inte är större än vad den var förra hösten efter valet.

– Vi vet att Sverige har kunnat regeras av minoritetsregeringar förut, och man har inte haft någon DÖ att luta sig mot. Statsministrarna har i gången tid fått vända sig Sveriges riksdag, de politiska partierna och utskotten i riksdagen för att förankra sina förslag och det blir nu att återgå till normal politiks ordning i stället för att flyga i väg med vänsterförslag och luta sig mot Alliansen och DÖ.

Decemberöverenskommelsen hade som effekt att Sverigedemokraternas förslag om begränsad invandring kunde hållas undan, och enligt Andersson så blir det ingen skillnad där heller. 

– Det sker automatiskt. De får stå på egna ben. Vi kommer nu bli en starkare politisk kraft tack vare detta. Vi accepterar inte att SD ska ha väljartillströmmar på grund av att mönniskor upplever en desillusionering.

Efter rikstingets beslut blev det känt att SD lämnat in en misstroendeförklaring mot finansministern Magdalena Andersson (S).

Ett spel för gallerierna, menar Anders Andersson, och jämför med att statsministern under rikstingsdebatten om DÖ levererade ett varningsbudskap i media till KD.

– Det signalerar att han kände att det skakade och han trodde att han med sitt ständiga hot skulle kunna åstadkomma en förändring. SD känner sig nog också hotade i det här läget. De är rädda för att deras initiativ och utrymme för att ständigt tala om opposition håller på att ryckas undan. Ett nytt alliansparti som är traditionellt förankrat i kristdemokratiska värderingar byggt över hela landet, det partiet börjar nu ta initiativ och det gör att SD rycker i vilken tråd som helst, bara de får synas.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot för KD sedan 1991 och partiets ledamot i konstitutionsutskottet är inte glad efter beskedet på rikstinget.

– Jag har som få möjligheten att se lite mer av det här betyder rent konstitutionellt. När KD nu har förkastat DÖ men inte föreslagit någon ersättning för det så är Sverige tillbaka i samma situation som i december förra året. Det är ett stiglöst land, konstitutionellt sett, säger han till Världen idag.

Han menar att det inte går att veta hur detta kommer att hanteras av regeringen, av övriga alliansen eller ens av väljarna.

– I dag är kristdemokraterna på alla tv-apparater och är glada, men hur är det om en vecka när det går upp för svenska folket att vi inte med automatik och självklarhet har en stabil regering. Vi vet inte om vi skulle kunna få ett extra-val, det är i farans riktning.

Under debatten på rikstinget tidigare i dag höll Skånberg ett anförande till stöd för DÖ och menade att skrota överenskommelsen var att ge sig ut i okänd terräng.

– Det är som att välja bort pisten och i stället välja att köra slalom i en granskog på natten. Det kan gå bra, men vi kan också gränsla en gran och så gör vi aldrig nånting mer. Må de icke ske.

På eftermiddagen gick Stefan Löfven ut i Aftonbladet och manade KD-delegaterna att rösta för DÖ och hänvisade till KD:s kristna arv och etik, att det partiet om något inte ska bryta avtal. Tuve Skånberg kan bara hålla med.

– Alla ska stå för sitt ord, det är första paragrafen i avtalslagen att ingångna avtal ska gälla. Det ska gälla kristdemokrater också. Men naturligtvis så finns det en tyngd i att den som talar om kristen etik inte ska säga upp ett avtal utan att ens höra med de andra avtalsparterna.

– Jag tycker inte om att bli trängd i en hörna av Stefan Löfven men jag måste ge honom rätt här.

Kd har för första gången på delegationsnivå fått dryfta frågan. Förmildrar det något att beslutet om DÖ togs utan fäste i rörelsen?

– Vi vet att alla Allianspartierna har många missnöjda väljare som tycker att deras politik marginalieras. Vi vet att det särskilt gäller kristdemokraterna med bortåt två tredjedelar av väljarna som känner så. Vi vet att åtskilliga från flera partier har gått till SD.

När vi fattade det här beslutet en natt i december så förankrades det i riksdagsgruppen, i partistyrelsen och bland distriktsordförandena. Vi var med, och jag var med och har gett mitt ja till detta. Vi är bundna av avtalet. Å andra sidan så var det inte de vi såg rösta nu, utan det var fotfolket – den vanlige kristdemokraten.

– Jag har suttit i långa konferenser där statsvetare försökt hitta alternativ till DÖ. Det har jag inte sett ännu.

– Jag blev överrumplad, jag trodde inte att det skulle vara en så stor majoritet. 

Samuel Björk

samuel.bjork@varldenidag.se 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...