Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

RFSU vill se nationellt abortregister

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ansluter sig till kritiken mot Sveriges knapphändiga abortstatistik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 maj 2013

- All annan vård och behandling registreras i dag, och vi frågar oss varför Socialstyrelsen särbehandlar aborter, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, i ett uttalande.

Socialstyrelsen stoppade förra veckan all insamling och publicering av abortstatistik, med förklaringen att hanteringen av personuppgifter måste ses över. En följd kan bli att de uppgifter som tas in avgränsas ytterligare.

Flera sjukhus har ifrågasatt att statistikinsamlingen stoppats, och efterlyser snarare fler uppgifter om de kvinnor som gör abort, som socioekonomisk bakgrund.
Även RFSU anser att bättre statistik behövs för att kunna minska de oönskade graviditeterna.
"Precis som för annan vård behöver vi följa upp och beforska för att utveckla behandling och förebyggande arbete och genom ett register kan vi också säkra att tillgången på vård och behandling är jämlik och ges på samma grunder i hela landet", skriver man

Socialstyrelsen hävdar att man inte har mandat av regeringen att inhämta annat än mycket övergripande uppgifter om aborterna - som ålder, geografisk hemvist, antal aborter och graviditetsveckor. Att abort anses såpass känsligt att mer utförliga personuppgifter måste väljas bort, är dock något som RFSU ifrågasätter.

- Dagens särbehandling av hur aborter registreras har sina historiska orsaker och var ett nödvändigt skydd för kvinnor då abort var starkt stigmatiserat. Är det inte är dags att på allvar sluta stigmatisera kvinnor som gör abort? RFSU menar att detta upprätthåller synen på abort som ett särskilt misslyckande och ett ingrepp att tala tyst om, säger Kristina Ljungros.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...