På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

RFSU vill se nationellt abortregister

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ansluter sig till kritiken mot Sveriges knapphändiga abortstatistik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 maj 2013

- All annan vård och behandling registreras i dag, och vi frågar oss varför Socialstyrelsen särbehandlar aborter, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, i ett uttalande.

Socialstyrelsen stoppade förra veckan all insamling och publicering av abortstatistik, med förklaringen att hanteringen av personuppgifter måste ses över. En följd kan bli att de uppgifter som tas in avgränsas ytterligare.

Flera sjukhus har ifrågasatt att statistikinsamlingen stoppats, och efterlyser snarare fler uppgifter om de kvinnor som gör abort, som socioekonomisk bakgrund.
Även RFSU anser att bättre statistik behövs för att kunna minska de oönskade graviditeterna.
"Precis som för annan vård behöver vi följa upp och beforska för att utveckla behandling och förebyggande arbete och genom ett register kan vi också säkra att tillgången på vård och behandling är jämlik och ges på samma grunder i hela landet", skriver man

Socialstyrelsen hävdar att man inte har mandat av regeringen att inhämta annat än mycket övergripande uppgifter om aborterna - som ålder, geografisk hemvist, antal aborter och graviditetsveckor. Att abort anses såpass känsligt att mer utförliga personuppgifter måste väljas bort, är dock något som RFSU ifrågasätter.

- Dagens särbehandling av hur aborter registreras har sina historiska orsaker och var ett nödvändigt skydd för kvinnor då abort var starkt stigmatiserat. Är det inte är dags att på allvar sluta stigmatisera kvinnor som gör abort? RFSU menar att detta upprätthåller synen på abort som ett särskilt misslyckande och ett ingrepp att tala tyst om, säger Kristina Ljungros.

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier