Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

RFSU vill se nationellt abortregister

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ansluter sig till kritiken mot Sveriges knapphändiga abortstatistik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 maj 2013

- All annan vård och behandling registreras i dag, och vi frågar oss varför Socialstyrelsen särbehandlar aborter, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, i ett uttalande.

Socialstyrelsen stoppade förra veckan all insamling och publicering av abortstatistik, med förklaringen att hanteringen av personuppgifter måste ses över. En följd kan bli att de uppgifter som tas in avgränsas ytterligare.

Flera sjukhus har ifrågasatt att statistikinsamlingen stoppats, och efterlyser snarare fler uppgifter om de kvinnor som gör abort, som socioekonomisk bakgrund.
Även RFSU anser att bättre statistik behövs för att kunna minska de oönskade graviditeterna.
"Precis som för annan vård behöver vi följa upp och beforska för att utveckla behandling och förebyggande arbete och genom ett register kan vi också säkra att tillgången på vård och behandling är jämlik och ges på samma grunder i hela landet", skriver man

Socialstyrelsen hävdar att man inte har mandat av regeringen att inhämta annat än mycket övergripande uppgifter om aborterna - som ålder, geografisk hemvist, antal aborter och graviditetsveckor. Att abort anses såpass känsligt att mer utförliga personuppgifter måste väljas bort, är dock något som RFSU ifrågasätter.

- Dagens särbehandling av hur aborter registreras har sina historiska orsaker och var ett nödvändigt skydd för kvinnor då abort var starkt stigmatiserat. Är det inte är dags att på allvar sluta stigmatisera kvinnor som gör abort? RFSU menar att detta upprätthåller synen på abort som ett särskilt misslyckande och ett ingrepp att tala tyst om, säger Kristina Ljungros.

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...