Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

RFSU vill se nationellt abortregister

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, ansluter sig till kritiken mot Sveriges knapphändiga abortstatistik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 maj 2013

- All annan vård och behandling registreras i dag, och vi frågar oss varför Socialstyrelsen särbehandlar aborter, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande för RFSU, i ett uttalande.

Socialstyrelsen stoppade förra veckan all insamling och publicering av abortstatistik, med förklaringen att hanteringen av personuppgifter måste ses över. En följd kan bli att de uppgifter som tas in avgränsas ytterligare.

Flera sjukhus har ifrågasatt att statistikinsamlingen stoppats, och efterlyser snarare fler uppgifter om de kvinnor som gör abort, som socioekonomisk bakgrund.
Även RFSU anser att bättre statistik behövs för att kunna minska de oönskade graviditeterna.
"Precis som för annan vård behöver vi följa upp och beforska för att utveckla behandling och förebyggande arbete och genom ett register kan vi också säkra att tillgången på vård och behandling är jämlik och ges på samma grunder i hela landet", skriver man

Socialstyrelsen hävdar att man inte har mandat av regeringen att inhämta annat än mycket övergripande uppgifter om aborterna - som ålder, geografisk hemvist, antal aborter och graviditetsveckor. Att abort anses såpass känsligt att mer utförliga personuppgifter måste väljas bort, är dock något som RFSU ifrågasätter.

- Dagens särbehandling av hur aborter registreras har sina historiska orsaker och var ett nödvändigt skydd för kvinnor då abort var starkt stigmatiserat. Är det inte är dags att på allvar sluta stigmatisera kvinnor som gör abort? RFSU menar att detta upprätthåller synen på abort som ett särskilt misslyckande och ett ingrepp att tala tyst om, säger Kristina Ljungros.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier