Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Skärmdump på en del av sexköpsguiden, som numera är bortplockad från RFSL:s hemsida för en översyn.

"RFSL uppmanar till lagbrott"

På RFSL:s hemsida fanns fram till i onsdags en guide med råd och tips till den som köper sex. Till exempel att komma överens om priset och "vilken service som tillhandahålls" i förväg.Uppmaning till lagbrott, menar polisen, och får medhåll från Svenska Evangeliska Alliansen. RFSL menar att det handlar om hiv-prevention.

Nyheter · Publicerad 15:04, 4 sep 2014

Guiden är riktad till män som köper sex av andra män och har funnits på RFSL:s hemsida i flera år. Den börjar med att konstatera att det enligt svensk lagstiftning är olagligt att köpa sex och att ”handlingen väcker många känslor och det finns många olika erfarenheter”.
Därefter följer en flera sidor lång lista med konkreta tips på hur man bör göra när man köper sex. Förutom råd om kondomanvändning får köparen exempelvis rådet att komma överens ”om mötesplats, pris, utlägg, vilken service som tillhandahålls och längden på ert möte redan innan ni träffas. Detta hjälper till att undvika senare missförstånd och anklagelser.”

Under onsdagen kritiserades guiden av polisen i radioprogrammet P3 Nyheter, där man menade att guiden uppmanar till lagbrott.
– Det är konstigt att man går ut och uppmanar folk till att begå brott, man begår ju brott när man köper sex, sa Marie Näslund, polisinspektör på människohandelsenheten vid Stockholmspolisen, i programmet.
Efter att programmet sänts valde RFSL att plocka bort guiden från sin hemsida för en översyn.

På torsdagen kom kritik också från Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) mot guiden på RFSL:s hemsida. SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson menar att det är viktigt att en lobbyorganisation som får flera miljoner i statsbidrag varje år, bedriver en verksamhet som är i samklang med lagen.
– Vi är upprörda över att man vägleder människor in i kriminell verksamhet. Vi har ju en väldigt tydlig sexköpslag i Sverige som dessutom har en väldigt bred uppslutning, säger Stefan Gustavsson.
Han menar att de skolor som bjuder in RFSL behöver veta vilka värderingar organisationen står för.
– Det är en upplysningsfråga i relation till skolorna. Jag har svårt att tänka mig att det finns skolor som vill ha in organisationer som hjälper till i samband med sexköp, säger Stefan Gustavsson.

RFSL säger att guidens syfte inte varit att uppmana till brott, utan att bidra med hiv-prevention.
– Sexköpare är en viktig preventionsgrupp, därför att vi vet att det finns en stor efterfrågan på oskyddade sexuella kontakter av personer som köper sex, säger Suzann Larsdotter, sexolog på RFSL.
Att den numera bortplockade sidan inte enbart tog upp hiv-prevention, utan exempelvis också vikten av att bestämma mötesplats och pris i förväg, beror på att RFSL vill minska skadorna vid sexköp, enligt Suzann Larsdotter.
Stefan Gustavsson menar att det är märkligt att ge information om hiv-prevention relation till en kriminell handling.
– Det är lite som att ge information om hur man bryter in sig i hus utan att skada sina egna händer när man bryter upp dörrar och fönster. Det är ju inte bra om människor skadar sina händer, men ingen får ju för sig att prata om hur man skyddar sin kropp från skador vid inbrottssituationer, säger han.

Den bortplockade guiden med råd till sexköpare ska under hösten revideras för att därefter läggas upp igen.
– Vi har den största respekt för polisens kritik mot sidan. Det är därför vi har plockat ner den. Vi måste se över sidan så att ingenting kan tolkas som en uppmaning till brott, vi har ingen avsikt att uppmana till brott, säger Suzann Larsdotter, som också säger att sidan nu ska diskuteras internt inom RFSL, men även med polisen eller annan juridisk expertis, innan den kommer upp igen.

Arash Asadi
arash.asadi@varldeniag.se

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...