Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Restriktioner slopas – snart kan över 300 samlas igen

Om tre veckor slopas nästan alla dagens coronarestriktioner. Publiktaken tas bort för kultur- och idrottsevenemang samt gudstjänster. Rådet att jobba hemma försvinner och den som planerar bröllop eller andra festligheter slipper bekymra sig över deltagartaket.

Eventuellt kan vaccinationspass bli aktuella – men då endast för evenemang med över 15 000 personer.

Nyheter · Publicerad 17:00, 8 sep 2021

– Redan i slutet av månaden kan vi ha fulla salonger och läktare, säger kulturminister Amanda Lind (MP).

Restriktionerna tas bort den 29 september, i enlighet med regeringens avvecklingsplan.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att restriktionerna ska hävas så snart det är möjligt, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Steg 4 i regeringens plan innebär att deltagartaken för gudstjänster, konserter, fotbollsmatcher och andra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar slopas. Det gäller också deltagartak för privata sammankomster i hyrda lokaler.

För restauranger försvinner bland annat särskilda regler för öppettider och hur stora sällskap som kan serveras.

Även rekommendationen att jobba hemifrån om det är möjligt tas bort den 29 september.

– Restriktionerna kan inte motiveras ur ett folkhälsoperspektiv, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

– De besked vi lämnar i dag innebär att vaccinerade i princip kan leva som vanligt efter den 29 september. För ovaccinerade gäller att de även fortsättningsvis riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom, och det kommer att vara ett bekymmer när vardagslivet kommer att återgå mer till det normala.

Hans uppmaning är därför att människor ska vaccinera sig.

När deltagartaken försvinner blir efterfrågan på vaccinpass för kultur- och idrottsevenemang mindre. Regeringen har ändå tagit fram förslag på vaccinbevis för att de ska kunna användas under en övergångsperiod om det behövs – men då för riktigt stora evenemang med fler än 15 000 personer i publiken.

– Jag vill verkligen understryka att tanken inte är att de ska behöva användas, det har beretts för att vi ska ha en beredskap, säger Lena Hallengren.

I regeringens avvecklingsplan anges ett antal parametrar som ska vara uppfyllda för att restriktioner ska kunna tas bort, bland annat antal nya smittofall och inlagda på sjukhusens intensivvårdsavdelningar. De faktorerna är inte uppfyllda i dag, och ändå tas restriktionerna bort.

– De nivåerna var väldigt upphängda på ett läge där vi förutsatte att vi skulle komma upp till 70 procents vaccinationstäckning. När vi nu är uppe i 80 procents vaccinationstäckning så ser vi en mer återhållande faktor på sjukvården, säger Carlson.

Han tror inte att olika restriktioner gör någon större skillnad när så många vaccinerat sig.

– Vi måste lära oss att leva med att den här sjukdomen finns här. Den kommer att ta ett utrymme i sjukvården, men genom att försöka få fler och fler att vaccinera sig så tror vi att det kan hanteras, säger han.

Det som återstår av restriktioner efter den 29 september – steg 5 – handlar till exempel om att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och ha god handhygien.

– Steg 5 är nog ett läge som kan ligga kvar ett tag tills vi ser hur det utvecklas, och när vi har så här stora grupper som är ovaccinerade, säger Johan Carlson.

Därför finns inget datum eller månad satt för när steg 5 kan tas bort.

Vi måste lära oss att leva med att den här sjukdomen finns här.

Vad blir kvar av restriktionerna?

Den 29 september tas steg 4 i regeringens avvecklingsplan av restriktionerna. Det innebär:

• Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort, till exempel gudstjänster, konserter och fotbollsmatcher. I nuläget har exempelvis endast upp till 300 personer ha fått samlas inomhus, och då har det varit krav på anvisade platser och en meters avstånd mellan sällskapen. Utan anvisade platser har siffran varit 50.

• Deltagartaken för privata sammankomster i hyrda lokaler tas bort. I nuläget har endast upp till 50 personer fått samlas.

• Det blir inga reglerade öppettider för restauranger och kaféer, inga krav på storlek på sällskap eller avstånd inomhus mellan borden. Konserter inomhus på serveringsställen tillåts.

• Rekommendationen om att jobba hemifrån slopas.

Rekommendationer som finns kvar:

• Bestämmelser om att kunna anpassa utbildning i skolan efter rådande smittosituation.

• Råd om att undvika trängsel, hellre ses utomhus än inomhus och att ha god handhygien.

• När även steg 5 har tagits – oklart när – kommer endast rådet om att stanna hemma vid symtom finnas kvar.

Källa: Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00