HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Resolution om kristna

Med stor majoritet antog Europarådets plenarmöte i slutet av januari en resolution om intolerans och diskriminering av kristna. Fyra av sex svenska ledamöter avstod från att rösta, medan två röstade för den.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 feb 2015

Resolutionen, "Att hantera intolerans och diskriminering i Europa med ett särskilt fokus på kristna" antogs den 29 januari med 67 ja-röster och 2 nej-röster. Femton personer avstod från att rösta.

I texten uppmanar ledamöterna medlemsstaterna bland annat att "försvara samvetsfrihet på arbetsplatsen, samtidigt som man värnar tillgången till lagstadgade tjänster och rätten för andra att inte diskrimineras".

Det var just det stycke som avhöll Carina Ohlsson (S) från att rösta för uttalandet.

– Det är klart att jag är emot diskriminering och för religionsfrihet. Men samtidigt tyckte jag inte om paragrafen som handlar om vad vi här kallar samvetsklausul, eller samvetsfrihet, för det är jag emot att det ska införas i Sverige. Så det passade att avstå, säger hon till Världen idag.

De två svenskar som sa ja till resolutionen var Julia Kronlid (SD) och Boriana Åberg (M).

För den senare var det inte problematiskt att rösta för resolutionen.

– Diskriminering är alltid fel. Vi har religionsfrihet och det gäller självklart också kristna, säger Boriana Åberg.

– Kristendomen är ju grunden till den utveckling vi haft, särskilt utvecklingen mot demokrati i västvärlden, och vi har tagit den som något givet.

Resolutionen börjar med att slå fast att intolerans och diskriminering inte bara drabbar religiösa minoriteter i Europa.

"Ett flertal fientliga handlingar, våld och vandalisering har de senaste åren riktats mot kristna och deras gudstjänstlokaler, men dessa handlingar nonchaleras ofta av de nationella myndigheterna", står det i resolutionen.

Medlemsländerna uppmanas också att "respektera föräldrars rätt att ge sina barn en utbildning som stämmer överens med deras religiösa eller filosofiska övertygelser".

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...