Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Religiösa hänsyn svepskäl för sekulär modell

Diskursen om religionens roll i länder där kyrkan skiljts från staten pågår överallt i Europa just nu, och oron kring skolavslutningarna i kyrkan är ett utslag av den. Det menar Anders Bäckström, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 jun 2013

– De nationella folkkyrkorna i de nordiska länderna har tidigare haft en naturlig plats i samhället, och skolavslutningarna har varit en ganska tydlig och självklar del av relationen mellan kyrka och samhälle, säger Anders Bäckström, som leder Centrum för forskning om religion och samhälle vid Teologiska institutionen.
– Nu ser vi att det ökade genomslaget av ett sekulärt samhälle också avspeglar sig på det här viset, genom ett ifrågasättande.
Bakom protesterna mot skolavslutningar i kyrkan ligger snarare hänsyn till en sekulär statsmodell, menar han, än hänsyn till andra religioner.
– Man använder ofta den religiösa pluralismen som skäl för att inte ha dessa samlingar i kyrkorna. Men vi har sett att man från muslimskt håll inte egentligen har något emot att delta, utan att kritiken kommer utifrån någon slags idé om den statliga neutraliteten, säger Anders Bäckström.

Tveksamheten kring religiösa uttryck finns dock i hela Europa, menar han.
– Rent allmänt uppfattas religion som något mera osäkert eller rent av oklart i Europa, medan det i USA är mer självklart att religionen är en del av gemenskapen. Sedan yttrar sig diskussionen om religion olika i olika länder, beroende på vilken kyrka som varit den dominerande.
Själv håller Anders Bäckström med dem som anser att kritiken mot skolavslutningarna i kyrkan överdrivs i debatten.
– Rent allmänt är det ju en majoritet som tycker det här är helt ok, medan en minoritet inte tycker det.

Magnus Hagevi, docent vid Institutionen för statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö, tror att diskussionen också har med Svenska kyrkans självbild att göra.
– Jag tror det uppfattas som viktigt för Svenska kyrkan att vara en del av samhället, och en del av det är att ha skolavslutningar, säger han.
– Nu när man marginaliserats som samfund kanske dessa samlingar kan ses som substitut för en annan betydelse, också religiös.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

 

Läs mer:

Björklund: ”Lagen behöver förtydligas”

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...