Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Religionsfrihet med i utrikesdeklarationen

"Religions- och övertygelsefriheten är central i ett öppet samhälle. Det ökade våldet och diskrimineringen av personer som tillhör religiösa minoriteter inger oro och måste motverkas." Så står det i den utrikesdeklaration som utrikesminister Carl Bildt (M) presenterade på tisdagen.- Ett steg framåt, menar Katherine Cash på Svenska missionsrådet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 feb 2012

Det senaste året har den ökande förföljelsen av kristna runt om i världen lyfts fram. En av de som krävt att Sveriges regering ska agera mer kraftfullt för att hjälpa kristna och andra utsatta religiösa minoriteter är Svenska missionsrådet. Katherine Cash jobbar med religions- och övertygelsefrihetsfrågor och hon skriver i en Newsmillartikel: "De kristnas situation måste lyftas fram, och regeringen måste agera. Att även andra minoriteter förföljs i de länder där kristna är förföljda ändrar inte på det, men sätter det i sitt rätta sammanhang. Sveriges engagemang för förföljda kristna måste vara en del av något större".

Hon efterfrågade bland annat att detta borde lyftas fram i utrikesdeklarationen som utgör ramen för svensk utrikespolitik. Förra året var första gången som religionsfrihet fanns med i en svensk utrikesdeklaration. Och även om den bara omnämns i ett par meningar i det 13-sidiga dokumentet så är årets formulering starkare, menar Katherine Cash.

- Vi är positiva till att de här frågorna nu finns med i utrikesdeklarationen, det bidrar till att UD tar frågorna på större allvar. Vår huvudkritik förra året gällde att det var en passiv formulering, man sa då att förföljelse av religiösa minoriteter inger oro. I år står det också att det måste motverkas.

Cash välkomnar förtydligandet men säger att man nu efterlyser en dialog kring hur detta arbete ska ske. Hon lyfter fram flera saker som Sverige behöver bli bättre på när det gäller religions- och övertygelsefrihetsfrågor. Bland annat behöver det få en tydligare profil och högre prioritering inom huvudstrategierna för hur Sverige och EU arbetar med mänskliga rättigheter gentemot enskilda länder. Man bör dessutom i samarbete med internationella instanser, samordna sitt arbete och prioritera vissa länder där behoven av förändring är stora och där möjlighet till dialog som kan bidra till förändring finns, menar hon.

- Vi behöver vara med och bygga en större global konsensus kring varför den här dimensionen av mänskliga rättigheter är viktig och hur religions- och övertygelsefrihet bidrar till fred och demokrati.

Efter att deklarationen debatterats i riksdagen inbjöd Carl Bildt till frågestund på mikrobloggen Twitter. Där fick han bland annat frågan hur regeringen konkret vill motverka våld mot personer som ingår i religiösa minoriteter.

"Vi arbetar aktivt för skyddet för religiösa minoriteter i olika länder. Inte minst situationen för många kristna i Mellanöstern oroar", svarade Bildt.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...