Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Religion viktigt ämne för riksdagsledamöterna

2 889 motioner från riksdags­leda­möt­erna hade inkommit när den allmänna motionstiden gick ut i måndags. Många av förslagen berör religion på ett eller annat sätt, inte minst märks IS härj­ningar i Irak och Syrien i motions­floden.

Nyheter · Publicerad 10:10, 12 nov 2014

Det är tid att ”skärpa lagstiftningen när det gäller kriminalisering av såväl förberedelse för som deltagande i väpnade aktiviteter med terroriststämplade organisationer.”

Det är budskapet i en motion från moderaterna Mikael Cederbratt och Annicka Engblom, och det är bara ett av många förslag som rör just IS och hur Sverige bör agera.

En frizon för kristna minoriteter behövs, menar bland andra Robert Halef (KD) och folkpartister föreslår att Sverige bistår den USA-ledda koalitionens IS-motstånd också militärt.

Birgitta Ohlsson och Robert Hannah (FP) vill ”utreda en flyktingamnesti för papperslösa irakiska flyktingar som tillhör de folkmordsutsatta folkgrupperna assyrier och yezidier”.

Elisabeth Svantesson (M) vill se att Sverige aktivt integrerar religionsfrihetsfrågor i utrikespolitiken. Hon motionerar även om att polisens kompetens ska höjas vad gäller hatbrott mot troende.

Tuve Skånberg (KD) är också inne på att kunskapen om religionens betydelse behöver öka och föreslår att diplomater ska utbildas för att ”bättre förstå religioners betydelse i internationella relationer.”

Socialdemokraten Lars Eriksson vill att den svenska migrationslagstiftningen ses över ”med anledning av att människor som lämnat islam och konverterat till kristendomen uppenbarligen kan få utvisningsbeslut till länder som förbjudit konvertering från islam”.

Men det är inte bara religion internationellt som intresserar riksdagens ledamöter, utan också här på hemmaplan. Två motioner från folkpartister respektive en moderat, vill att man ser över lagen om statligt stöd för trossamfund. Man vill att den ”blir neutral och inte positivt särbehandlar religiösa livsåskådningsorganisationer”, som det står i FP-motionen.

Moderaten Jan R Andersson vill att lagen om Svenska kyrkan avskaffas med motiveringen att i framtiden ”undvika situationer där staten blandar sig i kyrkans inre angelägenheter”. Det behövs en definitiv skilsmässa mellan kyrka och stat anför han. Även Mikael Oscarsson (KD) förespråkar att nämnda lag slopas för att ”möjliggöra för Svenska kyrkans medlemmar att fritt välja församlingstillhörighet.”

Även frågor som rör livets början och abort finns det gott om åsikter kring i riksdagen. Ett par KD-motioner föreslår att rätten till liv ska stadfästas i Sveriges grundlag. Ledamöter för Sverige­demokraterna motionerar bland annat om att ”livsduglighetskriteriet ska anpassas efter den medicinska utvecklingen genom att det alltid ska finnas minst två veckors marginal från det tidigast födda överlevande barnet till den senast godkända tidpunkten för abort.” Man föreslår också om att sänka abortgränsen till vecka 12 och att överföra abort till en ”frivillig specialistkompetens inom barnmorskeyrket”.

Lena Hallengren och Åsa Westlund (S) vill i stället, i en motion som till största del är kopierad från lobbyorganisationen RFSU, att riksdagen ”tydligt markerar ett orubbligt ställningstagande för kvinnors rätt till fri abort.” Sverige ska aktivt agera till förmån för kvinnors rätt till fri abort även globalt, menar de.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

 

Fakta. Sju exempel ur motionsfloden

Frågan om införande av ett tredje kön bör snarast ses över.
Susanne Eberstein och Kristina Nilsson (S)
 
Kommunerna bör ges större frihet att besluta om vårdnadsbidragets storlek.
Jan Ericson (M)

Nya namn på Arlanda och Landvetter flygplats föreslås. FP- och KD-ledamöter vill att Arlanda döps om till Raoul Wallenberg Airport. Och Robert Hannah (FP) förespråkar att Landvetter byter namn till Torgny Segerstedts flygplats efter publicisten som stod upp mot nazism.

Inför en obligatorisk screening av flickor i syfte att upptäcka och motverka könsstympning.
Ewa Thalén Finné och Pia Hallström (M)

En FP-motion föreslår att transpersoner under 18 år ska få möjlighet att ”betecknas som det kön de anser sig själva vara, inte det kön som de förväntas vara enligt samhällets normer.”

Fem S-ledamöter vill se en ”långsiktigt tryggad verksamhet för Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena.”

Inför en frivillig kändis- och rikemannaskatt.
Aron Modig (KD)

När vetenskapen blir ideologisk är den farlig

Ledare Vetenskapens betydelse för vår civilisation går inte att överskatta. På område efter område... onsdag 23/9 00:00

Kristen familjefar dömd till döden

Pakistan. Han greps och arresterades samma dag som hans hustru födde parets tvillingar. Nu har den... onsdag 23/9 17:04

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att... onsdag 23/9 00:00

Hur blir jag bättre på att lyssna på min fru?

Familjefrågan. Jag har ett problem. Min fru och flera andra blir lätt irriterade på mig för att de upplever att...

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...