Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Rekordmånga döptes förra året

Minst 2 340 personer döptes i svenska pingstkyrkor förra året. Det är den högsta siffran på 30 år. EFK redovisar samtidigt sin högsta dopsiffra någonsin. Där döptes 766 personer förra året. Även Svenska alliansmissionen och Livets ord ser en viss ökning till sin skara. Orsaken till tillväxten stavas, till stor del, nyanlända.

Nyheter · Publicerad 16:43, 21 jun 2017

Inte sedan 1987 har svenska pingstförsamlingar döpt så många som man gjorde förra året. Enligt ny statistik som just sammanställts döptes minst 2 340 personer av samfundet under 2016. Siffran kan dock komma att bli ännu högre, eftersom alla församlingars uppgifter ännu inte är inregistrerade.

– Det är fantastiskt roligt, glädjande och uppmuntrande – ett tacksägelseämne som ger hopp och förväntan inför framtiden. Samtidigt är det alltid ett stort ansvar att ta hand om nya människor, men vi tror på de lokala församlingarnas möjlighet att göra det, säger Daniel Alm, föreståndare för Pingst, i ett pressmeddelande.

Det är sjätte året i rad som dopsiffran inom samfundet ökar. Statistiken visar att flera stora församlingar har höga doptal, men att även små församlingar bidrar till den höga siffran.

Den församling som har döpt allra flest är Smyrnaförsamlingen i Göteborg. Där döptes 229 personer under 2016.

– Det är troligen vårt största dopår sedan 50-talet. Det känns underbart och nästan overkligt, säger församlingens föreståndare Urban Ringbäck i pressmeddelandet.

Det är främst nysvenskar och personer med utländsk bakgrund som har döpts i församlingen, men även ungdomar och personer som har kommit in i församlingen genom det sociala arbetet har döpts.

Även Evangeliska frikyrkan (EFK) redovisar ett högt doptal för 2016. Där döptes 766 personer förra året.

– Det är all time high. Vi har aldrig haft en så hög siffra under de 20 år som vi har funnits, säger Øyvind Tholvsen, ledare för EFK:s Sverigeprogram.

Siffran har de senaste åren legat på 400–600, säger han. Orsaken till den höga siffran är bland annat migrationen.

– Vi har väldigt tydligt sett att det är många nyanlända som har kommit till tro, säger han. 

Det är främst personer från Mellanöstern, men även somliga med annan kulturell bakgrund, påpekar han.

En annan trend som Øyvind Tholvsen ser är att dopåldern går upp.

– Hälften av alla som döpts är över 20 år. Det är med andra ord inte bara tonåringar som döps längre.

Ytterligare en trend som kan skönjas inom EFK är att ”dopgeografin” har ändrats.

– I de län där frikyrkan traditionellt har stått stark döper vi färre. Där frikyrkan har stått svag döper vi fler, säger Tholvsen.

Exempel på län där många döps är Stockholm, Skåne, Gävleborg och Värmland. Exempel på län där det inte längre döps lika många är Örebro, Jönköping och Östergötland.

– Det är ungefär tre gånger så många som har döpts i Stockholm som i Jönköping, säger han och förklarar att man tar hänsyn till hur många EFK-medlemmar länen har.
I frikyrkolänen har det döpts 6–7 personer per 100 medlemmar. I Stockholm har det döpts 18–20 personer på 100 medlemmar.

Trosrörelsen gör ingen sammanställning över totalt antalet döpta i sina församlingar. Däremot för varje enskild församling statistik. År 2016 döptes 63 personer i Livets ord i Uppsala. Det är ingen siffra som sticker ut, men däremot har det i år redan döpts 73 personer – så 2017 ser ut att bli ett rekordår. Många av dem som döpts är personer med utländsk bakgrund.   

– Vi har sett en bra ökning av nysvenskarna, säger Kjell Sandberg, administratör på Livets ord.

Svenska alliansmissionen redovisar inte dopsiffror, eftersom man godtar barndop. Där pratar man i stället om dem som ”kommit på bekännelse”, det vill säga dem som har kommit till tro. Oftast innebär det dop, men ibland är personen redan döpt.

– Förra året var det 276 nya ”på bekännelse”, säger Lars-Gunnar Jonsson, nationell missionsledare på samfundet.

Det är en siffra som har legat på ungefär samma nivå de senaste åren, men däremot har antalet medlemmar ökat.

– Vi är 13 779 medlemmar. Det är den högsta siffran på ungefär 40 år, säger Lars-Gunnar Jonsson.

Det bärande i Svenska alliansmissionens församlingar är deras barn- och ungdomsarbete. Personer kommer till tro genom detta arbete och väljer sedan att gå in i församlingen.

Men en orsak till den ovanligt höga medlemssiffran är att samfundet numera har några arabisktalande församlingar. Dessa församlingar, som bland annat ligger i Göteborg, Södertälje och Västerås, har vuxit kraftigt på sistone.

Även de svenska församlingarna har den senaste tiden fått se en viss tillökning av personer med utländsk bakgrund.

Lars-Gunnar Jonsson gläder sig över tillväxten.

– Ibland blir statistik bara statistik, men här får man glädja sig över varje enskild människa som har kommit till tro, säger han.

Det är all time high. Vi har aldrig haft en så hög siffra under de 20 år som vi har funnits.
I de län där frikyrkan traditionellt har stått stark döper vi färre. Där frikyrkan har stått svag döper vi fler.

Efterlysning: Fler trovärdiga ledare

Ledare Allt står och faller med ledarskap. Otaliga är de tragiska berättelser om framgångsrika företag som på grund av inkompetent ledarskap och...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....