Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Dop i Stockholmsförsamlingen Hillsong. Foto: Hillsong Church

Rekordmånga döpta i Pingströrelsen

2 359 döpta och en nettotillväxt på närmare 1 100 medlemmar. För pingströrelsen i Sverige blev 2016 ett år av tillväxt, enligt Pingströrelsens årsbok för 2017.

Nyheter · Publicerad 15:58, 25 sep 2017

Det betyder att rörelsen ökade sitt medlemstal för tredje året i rad. Och allra störst har tillväxten varit under 2016. Då steg medlemstalet i rörelsens församlingar från 84 573 till 85 647.
Antalet registrerade dop i pingströrelsen ökade 2016 för sjätte året i rad. Med 2 359 döpta noterade man det högsta doptalet sedan 1987.

En tredjedel av dopen har skett i sex av rörelsens större församlingar. Allra flest döpta noterar Smyrna i Göteborg (229). Därefter följer Hillsong Church (207), SOS Church (90) och sedan Connect Church (60), Pingstkyrkan i Uppsala (60) och i Västerås (59).
Det innebär att mycket av tillväxten sker i storstäderna och i Mälardalen.

För SOS Church, med 438 medlemmar vid slutet av förra året, innebar ökningen en tillväxt på 20 procent.

Även bland flera mindre församlingar i rörelsen registrerades många dop. Av 2 359 dop under 2016 ägde tolv procent rum i 75 församlingar med färre än 100 medlemmar.

Svenska kyrkan försvarar ny tolkning

Bibeltext. Berättelsen om David och Jonatan kan ha handlat om en parrelation. Det hävdar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare vid kyrkokansliet och samordnare av...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...