Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Dop i Stockholmsförsamlingen Hillsong. Foto: Hillsong Church

Rekordmånga döpta i Pingströrelsen

2 359 döpta och en nettotillväxt på närmare 1 100 medlemmar. För pingströrelsen i Sverige blev 2016 ett år av tillväxt, enligt Pingströrelsens årsbok för 2017.

Nyheter · Publicerad 15:58, 25 sep 2017

Det betyder att rörelsen ökade sitt medlemstal för tredje året i rad. Och allra störst har tillväxten varit under 2016. Då steg medlemstalet i rörelsens församlingar från 84 573 till 85 647.
Antalet registrerade dop i pingströrelsen ökade 2016 för sjätte året i rad. Med 2 359 döpta noterade man det högsta doptalet sedan 1987.

En tredjedel av dopen har skett i sex av rörelsens större församlingar. Allra flest döpta noterar Smyrna i Göteborg (229). Därefter följer Hillsong Church (207), SOS Church (90) och sedan Connect Church (60), Pingstkyrkan i Uppsala (60) och i Västerås (59).
Det innebär att mycket av tillväxten sker i storstäderna och i Mälardalen.

För SOS Church, med 438 medlemmar vid slutet av förra året, innebar ökningen en tillväxt på 20 procent.

Även bland flera mindre församlingar i rörelsen registrerades många dop. Av 2 359 dop under 2016 ägde tolv procent rum i 75 församlingar med färre än 100 medlemmar.

Teodorescu: Abortdebatten har blottat åsiktskorridoren

Ofödda. Den abortdiskussion som föregick EU-valet visade att respekten för olika åsikter lyser med sin frånvaro i Sverige. Det skriver Alice Teodorescu i en...

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...