HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Emanuel har konverterat till kristen tro men har fått avslag på sin asylansökan. Han riskerar att skickas till Iran där han fruktar för sitt liv. Foto: PRIVAT

Regimkritiker fruktar för sitt liv

Reza Joudi Jabbari, som kallar sig Emanuel sedan han lämnade islam för kristen tro, är rädd för vad som kan hända om han utvisas till Iran.– Det finns risk att jag dödas.Migrationsverket har gjort en annan bedömning och avslagit hans asylansökan. Nu vädjar kristna för att Emanuel, vars protester mot regimen i Iran är välkända, ska få en ny prövning.

Nyheter · Publicerad 08:36, 23 okt 2012

Det var under sina doktorandstudier i Azerbajdzjans huvudstad Baku som den iranske mannen kom i kontakt med kristna i en församling.
– Jag såg glädje och kärlek hos de människorna. Det fanns ett ljus över dem och det påverkade mig. De tog emot mig, så jag bestämde mig för att gå dit igen.
Han tyckte sig se en stor skillnad mellan islam och kristen tro.
– I moskéerna bar de svarta kläder, de grät och många var hårda. Jag kände att kristendomen handlade mer om kärlek och glädje.

Emanuel började läsa Bibeln och andra kristna böcker och övertygelsen växte. Efter en tid var han redo att fatta det stora beslutet.
– Jag kom till Jesus.
När doktorandstudierna var över valde han att ta sig till Sverige. Hans konversion skulle utgöra en stor risk i Iran, bedömde han. Väl här sökte han sig till Tenstakyrkan, där han döptes.

Han har missionerat sin tro och medverkat till att flera muslimer blivit kristna och döpts. Emanuel är sedan flera år också välkänd som kritiker mot regimen i Iran.
Han har ägnat sig åt demonstrationer och namninsamlingar för att sätta press på regimen att sluta kränka de mänskliga rättigheterna. Vid flera tillfällen har han uppträtt vid konserter anordnade av oppositionella. I en manifestation utanför den iranska ambassaden hade han en framträdande roll.

– Iran har tillräckligt med information om dessa aktiviteter. På flera platser har de filmat mig. De har anhängare och personer som samlar information på olika platser, säger Emanuel och berättar om flera tillfällen då han mött dessa angivare.

Migrationsverket och Migrationsdomstolen har beslutat att Emanuel inte har tillräckliga skäl för att få stanna i Sverige. Han har sedan nekats prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen. Migra­tionsdomstolen menar att han inte konverterat av genuin övertygelse och att han inte har för avsikt att leva som konvertit i Iran och därför kan sändas tillbaka. Enligt Emanuel ska han under förhandlingarna också ha blivit uppmanad att säga att han är muslim och på så sätt slippa eventuell förföljelse.

Nu vädjar Tenstakyrkan och personer runt om i landet för att hans fall ska prövas på nytt. I ett brev som Tenstakyrkans pastor Cai Berger skickat ut för att uppmärksamma Emanuels situation skriver han:
"I Iran är det inte möjligt att leva som kristen konvertit utan risk för liv, hälsa och frihet. På grund av sin konversion och sitt engagemang i kristna kyrkor riskerar Reza svår förföljelse, eller till och med  sitt liv om han sänds tillbaka till Iran."

– Jag betraktas som en avfälling där, jag kommer att vara fredlös. Det finns risk att de till och med dödar mig. Den islamiska regimen kommer inte  att lämna mig i fred, de menar att jag kämpar mot Gud. Jag trodde det var omöjligt att jag skulle skickas till Iran och förstår inte varför jag inte får stanna, säger Emanuel.

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...