På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Barnmorskor som bara vill arbeta med att hjälpa fram liv, inte att släcka det, bör söka sig till andra yrken. Det menar företrädare för både Vårdförbundet och Läkarförbundet, som inte tycker att Sverige ska lagstifta om samvetsfrihet. Foto:Hasse Holmberg / TT

Regeringen ville avvisa anmälan till Europarådet

Senast den 3 januari ska Sveriges regering ha yttrat sig om den anmälan i nio punkter som inkommit till Europarådet från tre kristna organisationer. Sverige anklagas bland annat för att inte reglera samvetsfrihet i lagen, och för att inte aktivt motverka flickaborter.

Nyheter · Publicerad 00:00, 20 dec 2013

Det är föreningen Kristna läkare och medicinare i Sverige (KLM) som skickat in en anmälan till Europarådets kommitté för sociala rättigheter, tillsammans med stiftelsen Provita och FAFCE – Federationen för katolska familjeföreningar i Europa.  Ärendet ligger på Arbets­marknadsdepartementets bord, och ska avgöras under det kommande året.

I första hand försökte dock regeringen att få anmälan ogiltigförklarad, berättar Provitas ordförande Ruth Nordström.
– Dels försökte man ifrågasätta att FAFCE hade kompetens att göra en anmälan, vilket man givetvis har, dels ville man inte låta Provita stå med som medanmälare, och dels försökte man gå in och argumentera i sakfrågan i fel skede.

Sveriges Radios program Männis­kor och tro valde att på torsdagen sända ett program där man tog upp en av frågorna i anmälan, nämligen den som rör samvetsfrihet inom vården. Medverkade gjorde bland andra FAFCE:s generalsekreterare Maria Hildingsson, som påpekade att Sveriges riksdag uppmanat den nationella delegationen vid Europarådet att aktivt motverka den resolution från rådet, där medlemsländerna rekommenderas att i lagstiftningen reglera rätten till samvetsfrihet. Det innebär att en gynekolog eller barnmorska måste lita till arbetsgivarens välvilja för att få slippa att medverka vid aborter.

Att detta i praktiken inte är något problem, menade både Johanna Westenson från Centre for Reproductive Rights, Vårdförbundets vice ordförande Pia Arndorff och Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd.
– När den här frågan dyker upp bland barnmorskorna är det snarare så att de flesta talar om vikten av att bevara vår lagstiftning, som stärker kvinnans rätt över sin kropp, sa Pia Arndoff.
– Blir det konflikter mellan arbetet och det man står för, får man söka sig till andra yrken. Det är ett individuellt val, sa Thomas Flodin.

Men bilden av att ingen far illa till följd av rättsläget inom vården stämmer inte, säger Ruth Nordström.
– När producenten för radioprogrammet ringde upp mig för att göra research, läste jag upp ett mejl från en barnmorska som berättar att hon diskriminerats, fått indragen studielön och inte kan jobba kvar. Både hon och en äldre barnmorska var beredda att berätta sina historier för radion. Men när det kom till kritan var man inte intresserad av att ta med det.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

 

Fakta. Anmälan gäller nio punkter

I anmälan mot Sverige tas nio punkter upp, där Sverige anses bryta mot resolutioner och konventioner som Sverige bundit sig till genom att vara medlemsstat i Europarådet. Punkterna lyder så här i sammanfattad översättning:

1 Sverige har misslyckats att införa ett heltäckande och tydligt juridiskt ramverk för hur samvetsvägran inom vården ska hanteras.

2 Sverige har misslyckats med att försäkra hälsovårdspersonal, läkare och medicinstudenter att inte diskrimineras när de kräver rätt till samvetsfrihet.

3 Sverige tillåter att Socialstyrelsen i strid med lagen medger sena aborter där fostret är livsdugligt.

4 Sverige förhindrar inte allvarliga incidenter när kvinnor i samband med ultraljud felaktigt informeras av läkare att fostret inte längre är vid liv.

5 Sverige förhindrar inte allvarliga brister då läkare rekommenderar abort, men fostret vid senare ultraljud visar sig vara livsdugligt.

6 Foster/barn som föds levande efter abort skyddas inte.

7 Socialstyrelsen har inte infört heltäckande riktlinjer som försäkrar att liknande misstag och incidenter inte upprepas.

8 Sverige har inte tagit fram riktlinjer för hur det  höga antalet aborter i den yngsta åldersgruppen ska minskas.

9 Sverige motverkar inte aktivt mot aborter där foster väljs bort på grund av kön.

Människovärde avgör inte kristen äktenskapssyn

Ledare Är meningsfull dialog möjlig? Nutidens aggressiva samtalsklimat kan få också en obotlig optimist... lördag 8/5 00:10

Vi måste vårda oegennyttan med varsamhet så att den lever kvar.

Gästkrönika Som svenskar är vi små droppar i ett hav av människor. Obetydligheten och maktlösheten inför... lördag 8/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier