Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Regeringen negligerar utsatta kristna”

Vid en interpellationsdebatt i riksdagen på torsdagen pressade Désirée Pethrus (KD) migrationsminister Morgan Johansson (S) om vad regeringen ska göra för att skydda kristna på asylboenden. Men inga nya åtgärder aviserades.

Nyheter · Publicerad 16:30, 11 feb 2016

Världen idag berättade i onsdagstidningen om en rad exempel på hur kristna hotats och attackerats på asylboenden. På torsdagen var frågan uppe i riksdagen.

Désirée Pethrus, som också tidigare ställt en skriftlig fråga till ministern i ärendet, uttryckte besvikelse över den tystnad som hon menar råder från regerings- och myndighetshåll i den här frågan. Hon lyfte fram exempel på kristna som hotas för att de bär kors, kristna konvertiter som hotas för att de inte deltar i den muslimska fredagsbönen och kristna som får evakueras akut av privatpersoner och kyrkor för att de lever i en mycket utsatt situation.

– Jag är fortsatt förundrad över att ministern inte ens vågar nämna kristnas utsatthet. Vad är det som är så farligt?

Hon frågade också om det ska råda straffrihet på asylboenden eller vilka konsekvenser de som hotar och attackerar kristna ska få möta.

Morgan Johansson lyfte fram de verktyg som redan finns till förfogande. Han nämnde tydliga förhållningsregler, polisanmälan vid incidenter och att polisen ska se strängt på den här typen av brott, samt det förebyggande att det ska finnas fler boenden och att det ska finnas tillgång till meningsfull sysselsättning.

– Jag är väl medveten om att kristna i de här sammanhangen kan vara särskilt utsatta. Jag får också den här typen av mail och kontakter och jag är inte ett dugg rädd för att ta upp det. Vi måste vara tydliga med att asylboenden ska vara en fristad.

Huvudregeln måste vara att den som trakasserar också är den som får flytta, menar Johansson.

– Sedan har vi just nu en väldigt ansträngd situation.

Désirée Pethrus var inte nöjd med Johansson svar.

– Det behövs en markering i samhället att det här är oacceptabelt. Vi ser en regering som negligerar detta. Det finns inga offentliga uttalanden från regeringen eller Migrationsverket om att det här ska man sätta stopp för, sa hon och frågade sig vad det är som gör att inte kristna kan få egna asylboenden.

– Jag vill inte vi ska dela upp människor i olika grupper, men om de inte kan skydda, då är det enda lösningen.

Désirée Pethrus efterfrågade en konkret handlingsplan från regeringen hur man tänkt komma till rätta med hoten mot kristna boendena.

– Jag vill inte se undanflykter. Vi kan inte ha en situation som den är nu. Jag måste kunna säga att regeringen kommer att göra det här.

Morgan Johansson underströk flera gånger att kränkningar är oacceptabla och ska få konsekvenser men någon konkret handlingsplan utlovades inte, inte heller några andra särskilda åtgärder.

– Vi kommer att följa frågan oerhört noga och om vi ser att de åtgärder vi vidtar inte är tillräckliga får vi återkomma.

När det gäller frågan om särskilda boenden för kristna berörde Morgan Johansson bara detta kort i sitt interpellationssvar med att han tycker att Migrationsverkets princip att inte dela upp efter etnicitet eller religion är rimlig.

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...