Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Regeringen mottar Juluppropet

Migrationsminister Morgan Johansson (S) tog på tisdagen emot tre tjocka luntor med namn som Juluppropet samlat in till stöd för lättnader i asyllagstiftningen. – Viktigast nu är att de tillfälliga lagar som gäller sedan i somras inte permanentas, sa Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd (SKR) efter överlämnandet på Rosenbad.

Nyheter · Publicerad 00:01, 10 feb 2017

"Juluppropet – för en human migrationspolitik" lanserades av Sveriges kyrkor genom SKR och Svenska missionsrådet 14 december.

På tisdagseftermiddagen avslutades det officiellt genom att alla namn överlämnades till migrationsminister Morgan Johansson.

Uppropet har samlat 79 224 namnunderskrifter, varav 35 063 fyllts i via webben och resterande kom in på papper, enligt SKR.

– Vi togs emot väl av Morgan Johansson, som liksom alltid började med att lyfta fram civilsamhällets betydelse för integrationen och för mottagandet av flyktingar, sa Karin Wiborn efter mötet på regeringskansliet.

– Han sa också att han kommer att behöva kyrkornas hjälp om regeringen får igenom lagförslaget om gymnasiestudier för flyktingungdomar.

Regeringen vill låta ungdomar som sökt asyl stanna kvar i Sverige medan de går färdigt gymnasiet. Därefter skulle deras asylskäl bedömas på nytt, samtidigt som de som hittar ett arbete får möjlighet att ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Juluppropet önskar bland annat rätt till familjeåterförening för alla som beviljas asyl, en återgång till permanenta uppehållstillstånd som norm, samt till en mer generös tillämpning av särskilt och synnerligen ömmande omständigheter som grund för uppehållstillstånd.

Flera partiledare undertecknade uppropet, och lagförslaget om att låta ungdomar få gå klart gymnasiet tyder på att man tagit intryck av kritiken mot de tillfälliga lagarna.

Men enligt den kyrkliga delegationen är det inte osannolikt att lagarna kommer att permanentas när de löpt ut sommaren 2019.

– Det vi ska jobba för är att så inte sker. Lagarna ska utvärderas 2018 och då kommer våra röster och våra berättelser om hur de påverkar människor att spela en roll, sa Karin Wiborn.

Kyrkorna hoppas dessutom att deras initiativ ska kunna påverka Socaldemokraternas partikongress i april, enligt Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig vid SKR.

– Vi vet att det finns många som sympatiserar med uppropet där, sa han.

Lagarna ska utvärderas 2018 och då kommer våra röster och våra berättelser om hur de påverkar människor att spela en roll.

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.