De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Regeringen lovade nya svenska pengar till UNRWA

Den 27 augusti, två veckor före valet, utfäste sig den svenska regeringen att ge cirka 470 miljoner kronor om året till FN:s organ för palestinska flyktingar, UNRWA, till och med 2021.

Nyheter · Publicerad 11:00, 13 sep 2018

"De icke öronmärkta medlen tillåter [UNRWA] att ge bistånd effektivt och snabbare i nya eller oförutsedda kriser, såsom den snabba försämringen av den humanitära situationen i Gaza", skrev det svenska generalkonsulatet i Jerusalem på sin Facebook-sida den 27 juni, då anslaget offentliggjordes.

Genom avtalet åtar sig Sverige att betala ut motsvarande 1,8 miljarder kronor under fyra år till UNRWA, som står i begrepp att mista sin största bidragsgivare, USA.

Enligt Katarina Hellström, politiskt sakkunnig hos biståndsminister Isabella Lövin (MP), ingår årets så kallade kärnstöd till UNRWA om 470 miljoner kronor i anslagspaketet, och har redan betalats ut.

– Avtalet innebär således inte några nya medel till UNRWA i år, utan fastställer att Sverige ämnar bidra med samma summa kommande tre år, kommenterar hon för Världen idag.

Att Sverige ska sträva efter fleråriga avtal om stöd till FN-organisationerna, framgår av regeringens regleringsbrev till Sida, från den 13 december förra året, uppger Katarina Hellström.

– I budgetpropositionen anges [...] att regeringen avser verka för adekvat flerårig kärnstödsfinansiering för att stärka framförhållning och flexibilitet för FN-organisationer, skriver hon, och tillägger att Sverige tidigare i år ingått fleråriga avtal för kärnstöd till UN Women, Unicef, UNFPA, UNHCR, WFP och CERF.

– Det fleråriga avtalet med UNRWA som undertecknades den 27 augusti 2018 i Jerusalem innebär stöd om 1 880 miljoner kronor (motsvarande cirka 206 miljoner USD) över fyra år, 2018–2021, det vill säga i genomsnitt 470 miljoner SEK per år.

"Det internationella samfundet, inklusive EU-medlemmar, måste akut finna ytterligare finansering", skrev Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) på Twitter efter beskedet den 31 augusti om att USA nu stoppar allt sitt stöd till UNRWA.

Det amerikanska utrikesdepartementet uppgav att en orsak till det slopade stödet är att landet stått för en oproportionerlig del av stödet, närmare en tredjedel till FN-organet.

– Administrationen har noga utvärderat saken och beslutat sig för att USA inte ska ge mer bidrag till UNRWA, sade utrikesdepartementets talesperson Heather Nauert enligt TT.

USA:s president Donald Trump har tidigare motiverat beslutet med att han vill se förändringar i UNRWA:s organisation.

Kärnstöd innebär i detta fall icke-öronmärkt stöd till en multilateral organisations verksamhet i sin helhet, vilket innebär att organisationens styrelse (där Sverige ofta sitter med) beslutar hur medlen ska användas. (Källa: Openaid.se)

UNRWA

UNRWA står för United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East.

Organisationen ger bistånd åt 5,3 miljoner registrerade palestinska flyktingar över hela Mellanöstern. Organisationen har över 20 000 anställda.

UNRWA driver hälsomottagningar, ger undervisning för 526 000 flyktingbarn i Jordanien, Syrien, Libanon, Gaza och på Västbanken inklusive östra Jerusalem, och bidrar med hjälp till mat för 1,7 miljoner människor.

Sedan USA kraftigt minskat biståndet har organisationen hamnat i ekonomisk kris och hundratals anställda har sagts upp.

USA har sedan 1949 varit den största bidragsgivaren till UNRWA. Det amerikanska biståndet har uppgått till en fjärdedel av organisationens budget.

Källa: Reuters

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...