Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Nedskärningar och nedläggningar väntas efter att second hand-butiker tvingas betala moms . Foto: Jessica Gow / TT

Regeringen inte beredd backa om momsplikten

Finansdepartementet är inte beredd att se över de beslut som får som följd att ideella second hand-butiker framöver måste betala 25 procents moms. Många verksamheter och butiker står därför inför nedskärningar och i vissa fall nedläggning.

Nyheter · Publicerad 00:00, 6 feb 2015

Det framgick efter ett möte på torsdagen mellan företrädare för den ideella sektorn och Charlotte Svens­son, statssekreterare hos finansminister Magdalena Anders­son (S).

– Vi kommer därifrån med väldigt tråkiga besked. Även om man från finansdepartementets sida ger uttryck för ett stöd för vår verksamhet så ser man inte att man kan göra något åt dessa beslut, av oro för att det skulle få konsekvenser för all ideell verksamhet, säger Marika Markovits, ordförande för Sveriges stadsmissioner och direktor för Stockholms stadsmission, till Världen idag.

– Nu måste all verksamhet göra en omställning. Det som är glasklart är att den stora sociala insatsen som de kunnat göra via vårt överskott inte kommer att kunna göras längre, eftersom den kommer att gå till att betala skatt.

De ideella aktörerna vill se en lagändring, så att Skatteverket måste ändra sitt nya beslut att momsbelägga alla second handbutiker som är öppna mer än 24 timmar i veckan och som har i huvudsak anställd personal. Detta till följd av en dom i Högsta förvaltningsrätten från 2013, och som säger att konkurrensen snedvrids om ideella organisationer driver försäljningen av second hand affärsmässigt.

– EU:s momsdirektiv är ju till för att säkerställa att det inte finns snedvriden konkurrens. Men vi menar att som läget är nu, med 25 procents moms på ideell second hand, blir det en verklig snedvridning eftersom vi kommer att betala mer skatt än kommersiell second hand och mer moms på böcker än antikvariat gör, säger Marika Markovits, som frågar sig om de stora organisationerna kommer att ha kvar sina second hand-butiker framöver, även om verksamheten skulle gå ihop rent ekonomiskt.

– Vårt huvudmål är ju inte att skapa ett återbruk av varor, utan vårt huvudmål är socialt arbete och hjälpverksamhet. Och om butikerna inte bidrar till det ändamålet har vi inte längre något skäl att driva dem.

Marika Markovits och de andra företrädarna överlämnade även en protestlista med 40 000 namnunderskrifter till finansdepartementet, med en vädjan om att låta second hand-butiker slippa betala moms. Men inget hjälpte.

Stockholms stadsmission räknar med att momsen kommer att kosta verksamheten 13 miljoner kronor, och har redan lagt flera verksamhet på is.

Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpens second hand-butiker, berättar att man just nu håller på att analysera beslutets effekter på organisationens omkring 60 butiker.

– Vi har butiker med olika huvudmannaskap och behöver se på varje butik för att se den reella effekten, säger han till Världen idag.

– Jämfört med andra aktörer, som har öppet i fler timmar och dagar per vecka så kanske det inte blir fullt lika svårt för oss. Men det är en klen tröst eftersom detta påverkar hela branschen.

Inom branschen ideell second hand räknar man i dag med att tillhandahålla praktik och arbetsträning åt över 7 000 personer. Och av en försäljning på 960 miljoner kronor om året genereras ett överskott på 194 miljoner till sociala verksamheter i Sverige och utomlands. Hela 22 000 ton textilier och annat samlas in till återanvändning.

– Att momsbelägga en verksamhet som bara säljer skänkta begagnade varor som redan betalats moms på är fel, kommenterar Roger Spjuth, verksamhetschef för PMU Second hand.

– Det är en försäljning som inte går att överföra kommersiellt eftersom det bygger på gåvogivarnas förtroende för den sociala verksamheten som drivs. Det är inget som en vanlig butik kan göra och samtidigt få ett överskott.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

 
Fakta.
Nya momsregler

För allmännyttiga ideella föreningar finns möjlighet till skattebefriade rörelseintäkter, det vill säga intäkter från ren försäljning. Det gäller dels rörelseintäkter med en naturlig anknytning till verksamheten som man använder direkt för att främja det allmännyttiga ändamålet och dels intäkter från sådant som används av hävd, till exempel lotterier eller idrottsföreningars kaffeförsäljning vid matcher. Står dessa typer av intäkter för 70-80 procent av totalen så skattebefrias alla föreningens rörelseintäkter.

Tidigare har praxis, byggd på ett mål från 1990, varit att second hand-försäljning setts som en hävdvunnen finansiell källa. Men 2013 kom en prejudicerande dom från högsta förvaltningsdomstolen, där det slogs fast att sådan försäljning inte får vara alltför kommersiell i sin karaktär. I september 2014 kom Skatteverket därför med ett ställningstagande, som sätter upp riktlinjer för när second hand-försäljningen ska kunna vara skattebefriad. Det nya är framför allt att verksamheten inte får hålla öppet mer än 24 timmar i veckan och att personalen till klart övervägande del ska vara ideellt arbetande personal.

Källa: KPMG

Förvirrande när kristna ledare kallar muslimer ”trossyskon”

Ledare I ett pluralistiskt samhälle med en mångfald av religioner och livsåskådningar sida vid sida blir... lördag 13/8 00:00

Vårt aktiva ja och nej är avgörande nycklar i Guds rike

Ledare ”Ert ord ska vara ’ja’ eller ’nej’. Allt därutöver kommer från den onde” (Matt 5:37). Jesu ord är... fredag 12/8 00:00

Kairo sörjer de döda i kyrkbranden

Egypten. Minst 41 människor omkom och många skadades i en brand i en koptisk kyrka i Egyptens huvudstad... måndag 15/8 14:32

”Tack vare er har jag lärt känna Jesus”

Inför söndag När jag skriver detta är det mitt i semestern. Flera veckor av att få koppla av, uppleva saker,... torsdag 11/8 00:30

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Allt fler vårdas för covid på sjukhusen

Pandemin. Spridningen av covid-19 fortsätter öka och allt fler smittade patienter vårdas på sjukhusen. Det... söndag 14/8 08:00

Den 9 Av – en positiv ballast

Israelkrönika Nu på lördag kväll inleder judarna den årliga markeringen av datumet den 9 Av (Tisha b’Av) – sorgen...
Följ Världen idag i sociala medier