Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

”Rätt att hjälpa på plats”

Att erbjuda tiggarnas barn skolgång eller förskola riskerar bara att befästa en dålig situation. I stället bör resurser läggas på att hjälpa familjerna i deras hemländer. Det menar företrädare för två kristna aktörer, som välkomnar slutsatserna i en ny utredning om utsatta EU-medborgare i Sverige.

Nyheter · Publicerad 17:28, 2 feb 2016

Efter närmare ett års arbete presenterade på måndagen regeringens särskilde utredare, Martin Val­frids­son, sin rapport om EU-migrant­er­nas situation i Sverige.

Utredaren föreslår inga lagändringar, men efterlyser en del förtydliganden och föreslår till exempel att kommuner blir mer konsekventa på att förhindra illegala boplatser.

Martin Valfridsson anser heller inte att kommunerna bör uppmuntra tiggande EU-medborgare att ta med sig sina barn till Sverige genom att, som regel, erbjuda dem förskola eller skola.

"Att skänka pengar till den som tigger riskerar att cementera tiggarrollen och inte leda till någon långsiktig förändring för gruppen", skriver Martin Valfridsson.

"Barnens skolgång riskerar att bli lidande och tiggarrollen riskerar att gå i arv till nästa generation. Svenskarna kan, genom att stötta de svenska organisationer som har ett genomtänkt och långsiktigt arbete i Rumänien och Bulgarien, bidra till att fattigdom och utanförskap bryts."

Bland andra Civil Rights Defenders och Räddningsmissionen i Göte­borg menar att det är fel att neka barn skolgång.

Men Eva Moberg, som är föreståndare på Livets ords kommunalt stödda natthärbärge i Uller­åker, menar att Martin Valfrids­son har rätt i sak.

– Det här är tredje vintersäsongen för härbärget, där vi också har jobbat en del med barn. Och med den erfarenheten kan jag tycka att det är väldigt olämpligt att barnen får komma hit med sina föräldrar. Att se mamma eller pappa tigga, och leva det liv de lever här, förstör för barnen, säger hon, och påpekar att det är annorlunda med barn som vistats fler år i Sverige.

– Jag vet är det är svår fattigdom i deras hemländer, men det är obligatorisk skolgång i Rumänien, det finns platser i skolorna och också fler och fler projekt som stöder både barnen och deras föräldrar.

Även Rickard Klerfors på organisationen Hjärta till hjärta, som har flera projekt för att stödja romer i Rumänien, lyfter fram de möjligheter till utbildning och arbete som ändå finns i tiggarnas hemländer.

– I Rumänien och Bulgarien, som det framför allt handlar om, finns det stora resurser, även om de är väldigt dåligt organiserade och administrerade, så förutsättningarna för att kunna försörja sig och få ett bättre liv finns där, säger han.

– Där håller jag med utredaren om att man måste sätta in stöten i de här länderna. Det behövs också om vi ska lyckas med fattigdomsbekämpning och inkludering av den romska minoriteten i Europa i stort.

Tiggeriutredningen

Länsstyrelserna föreslås få samordningsansvar för utsatta EU-medborgare, där länsstyrelsen i Stockholm får ett övergripande ansvar.

Skolgång bör inte erbjudas generellt, även om det kan vara motiverat i enskilda fall.

Uppsökande arbete bland de utsatta EU-medborgarna bör göras, antingen av kommunen själv eller i samarbete med frivilligorganisationer. Beslut kan då behöva tas om akut bistånd, till exempel mat, hemresa eller akut boende.

Utsatta EU-medborgare har sällan det Europeiska sjukförsäkringskortet, vilket innebär att de själva ska stå för vårdkostnader. De har dock rätt till vård som inte kan anstå.

Det är förbjudet att bo i parker, andra offentliga platser och på privat mark. Polisen bör använda den lagstiftning som finns för avhysning.

Stöd samarbete med frivilligorganisationer.

Stötta organisationer som har ett genomtänkt och långsiktigt arbete i Rumänien och Bulgarien.

Regeringen ska nu analysera utredningen och återkomma med eventuella förslag. Flera partier vill att det ska bli enklare att vräka från olagliga boplatser och en utredning om detta pågår just nu. Ytterligare en utredning tittar på frågan om tiggare som utnyttjas av kriminella.

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...