Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Rapport: Allt svårare förföljelse av troende

Troende fortsätter att kränkas, kristna förföljs och dödas, och på bara ett år har situationen försämrats dramatiskt i flera länder. Det slås fast i en ny rapport från Europaparlamentets tvärpolitiska grupp som arbetar med frågor som rör religions- och trosfrihet och religiös tolerans.

Nyheter · Publicerad 09:00, 6 jul 2016

Trots att det bara gått ett år sedan gruppen kom med en lägesbeskrivning av hur troende behandlas runt om i världen, så menar man i den nya rapporten att situationen blivit än värre på den korta tiden sedan dess. Man går igenom en rad länder och kommer med omfattande rekommendationer för att försöka trygga de religiösa minoriteterna.

När det gäller Irak slår man exempelvis fast:

”Den 2000 år gamla kristna gruppen i Irak står inför utrotning och uppskattningar visar att den kristna befolkningen i landet har minskat från 1,2 miljoner på 90-talet till 500 000 2013, till 260 000 2015”.

Rapporten presenterades nyligen i Europaparlamentet där flera inbjudna gäster också fanns med för att ge sin bild av situationen.

– Vi ser att många religiösa minoriteter lider. Vi vet alla vad Isis gör i Mellanöstern och hur många människor; yezidier, kristna och andra minoriteter, som lider där, sa Peter van Dalen, vice ordförande för gruppen, vid mötet.

Han nämnde också utvecklingen med ökad religiös intolerans i Indien där det skett en 150-procentig ökning av våldsamma händelser kopplade till religion sedan 2014, samt hädelselagarna i Pakistan. Men också hur Turkiet under Erdogan börjat ta ifrån kyrkor deras mark och fastigheter.

– Detta är ett mycket allvarligt budskap. Men mitt budskap är också; se förbi sidorna, förbi paragraferna, se förbi kapitlen i vår rapport och se alla de människor som finns bakom orden och sidorna, sa han.

En av de parlamentariker som ingår i gruppen är Lars Adaktusson (KD) och han lyfte fram behovet av att fortsätta driva frågan om att erkänna IS härjningar som folkmord.

– Vi måste ta nästa steg, vi måste ta detta till FN:s säkerhetsråd för att få ett bindande beslut vad gäller folkmord. Vi måste göra mer för att övertyga de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet men också övriga medlemmar för att få stöd i den här frågan.

Medverkade gjorde också Knox Thames, särskild rådgivare i frågor om religiösa minoriteter vid USA:s utrikesdepartement.

Han menade att religionsfrihet i grunden handlar om samvetsfrihet, rätten att tro eller att byta tro, och hänvisade till en global undersökning från Pew som visar att 75 procent, tre av fyra människor på jorden, inte fullt ut kan söka sanningen så som samvetet leder dem.

Den tvärpolitiska gruppen riktar skarp kritik mot EU som man menar inte alls gör tillräckligt för att värna mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Bland annat manar man EU att i handeln med länder där religionsfriheten brister sätta press och ställa krav.

– Tyvärr ser vi att EU i sitt externa agerande, kontinuerligt kompromissar med sin agenda för mänskliga rättigheter till förmån för en mer ekonomisk och geopolitisk agenda, menar Dennis de Jong, andre vice ordförande i gruppen, i ett pressmeddelande.

Han framhåller att kampen för religionsfrihet inte ska vara en sidoverksamhet utan är en del av huvuduppdraget när det gäller de mänskliga rättigheterna.

Vi måste ta nästa steg, vi måste ta detta till FN:s säkerhetsråd för att få ett bindande beslut vad gäller folkmord.

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00