Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Punkt för Pingst ledare 2018

Att uppmuntra, utmana och inspirera. Det var syftet när Pingst samlade cirka 1 000 av sina ledare, både anställda och ideella, till Pingst ledardag i Jönköping, i lördags.

Nyheter · Publicerad 13:41, 22 nov 2018

Vid det inledande morgonmötet ledde Samuel Hector den samlade skaran i lovsång. Därefter predikade Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, över Paulus brev till Timoteus. Han lyfte fram ödmjukhet, kärlek, karismatisk innerlighet och närhet som nyckelord.

Alm talade också om vikten av att våga tänja gränser i den helige Andes kraft och att skapa en miljö där människor tillåts att misslyckas.

– Postmodernismen är som Postnord. Den leverar klent, sade han och framhöll betydelsen av att älska Bibeln, sådan den är, inte tolkningen av den.

– Detta är ett dokument av liv, deklarerade Daniel Alm.

Predikan följdes av seminarier där deltagarna hade möjlighet att välja ett av sju huvudspår: Gudstjänst, nästa generation, omsorg, ledarskap, nya människor, mission och lärjungaskap.

Därefter vidtog ytterligare 22 olika seminarier med utgångspunkt i de olika huvudspåren.

Ett genomgående tema för hela dagen, både i Alms predikan och i seminarierna, var att Gud valt att använda ofullkomliga människor och att vi i våra olikheter behöver varandra och kompletterar varandra. Dessutom betonades vikten av ett ledarskap där alla tjänstegåvor finns representerade.

Världen idag smyger in en stund på de olika seminiarierna, bland annat på det om ledarskap med Christina Hellström. Hon framhöll vikten av att lyda Gud och lånade ett citat från kung Carl Gustafs tidigare kommunikationschef, Nina Eldh: "När kungen kallar så kommer man".

Christina Hellström talade om hur hon själv kom in i ledarskap och hur olika människor hjälpte henne in i detta.

– Någon har gjort något rätt med oss, sade hon apropå vikten av goda mentorer och förebilder.

Bland seminarierna fanns även ett på temat ”Från vision till mission” med Staffan Hellström, pastor i Homechurch Forshaga. Han talade om Bibeln som en stor vision för oss att följa och ge våra liv för.

– Vi får vänta till himlen med att vila ut, sade Hellström.

Vid seminariet om ”Mötesledning/predikan” inspirerades deltagarna av Linnea Sennehed.

– Gud använder mig och mina tankar och han fyller mina tankar, det betyder till och med mina erfarenheter av det som varit dåligt i mitt liv, svagheter och annat. Det kan Gud använda också, förklarade hon.

– Vi tror också att Gud lägger ner gåvor i oss, sade Mats Särnholm vid ett annat seminarium, om ”Församlingsledning”:

– Gud har utrustat människor med olika gåvor och tjänster för att vi ska kunna komplettera varandra.

Stefan Börjesson talade på seminariet om ”Profetens tjänst, profetisk gåva”.

– Att höra Gud, det ska alla kristna göra säger Bibeln, framhöll Börjesson och pekade på bönen som en nyckel till att kunna höra Gud.

– Ber du inte, så hör du inte Gud. Så enkelt är det.

Ledardagen i Jönköping var den tredje och sista av årets ledardagar inom Pingst. De tidigare har hållits i Umeå och Västerås och tillsammans har de tre dagarna samlat 2 500 av rörelsens ledare.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...