Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Dödshjälp även till psykiskt sjuka blir allt vanligare i Nederländerna. Ett fall där en ung kvinna fick läkarhjälp att dö på grund av att hon led av psykiska problem efter sexuella övergrepp har nu uppmärksammats. Foto: Bertil Ericson / TT

Psyksjuka får dödshjälp

En ung kvinna beviljades dödshjälp efter traumatiserande sexuella övergrepp. Det framkommer i dokument som offentliggjorts av Nederländernas kommission för dödshjälp.

Nyheter · Publicerad 08:06, 16 maj 2016

Kvinnan, som var mellan 20 och 30 år gammal, orkade inte längre med det psykiska lidandet efter att under många år i barndomen ha varit utsatt för sexuella övergrepp. Hon fick då en dödlig injektion, efter att läkare och psykiatriker fastslagit att hennes tillstånd var obotligt, rapporterar Daily Mail.

Detta fall av dödshjälp inträffade under förra året och tas upp i dokument som nu gjorts offentliga. Kvinnan uppges bland annat ha lidit av kronisk depression, svår anorexi, självskadebeteende och hallucinationer. Men det framkommer också att kvinnans läkare, två år innan hennes liv avslutades, konsulterat en annan läkare som rekommenderat en traumabehandling som uppges ha varit ”tillfälligt delvis framgångsrik”, skriver Daily Mail.

Överläkaren ska dock senare ha sagt att fallet var hopplöst, men att kvinnan trots sitt svåra psykiska tillstånd ska ha varit fullt förmögen att fatta beslutet att avsluta sitt liv. Det förelåg ”ingen allvarlig depression eller annan känslomässig störning som påverkade hennes tänkande”, enligt överläkarna, uppger Daily Mail.

I Storbritannien, där dödshjälpsresor till kliniker utomlands är livligt omdebatterade, väcker uppgifterna från Nederländerna starka reaktioner. Robert Flello, parlamentsledamot för Labour, är enligt tidningen upprörd.

– Det sänder nästan budskapet att om du är ett offer för övergrepp och drabbas av psykisk sjukdom, straffas du med döden.

Fiona Bruce, parlamentsledamot för Tories och ordförande för den parlamentariska pro-life-gruppen, säger att det är en tragisk händelse som visar varför dödshjälp aldrig bör tillåtas i Storbritannien, skriver Daily Mail.

– Vad den här kvinnan behövde vid en desperat tidpunkt i hennes unga liv var hjälp och stöd att komma igenom sina problem, inte dödshjälp.

Enligt Nederländernas dödshjälpskommission har antalet fall av dödshjälp i landet ökat med 75 procent de senaste fem åren. Förra året beviljades 5 516 personer dödshjälp, och psykiska skäl blir en allt vanligare grund för dödshjälp. 2010 var det två sådana fall, förra året hela 56, skriver The Telegraph. När det gäller demens som grund för dödshjälp är ökningen också mycket stor, från 25 till 109 fall under femårsperioden.

I förra veckan arrangerades konferensen Euthanasia 2016 i Amsterdam av lobbyorganisationen NVVE. En av talarna var psykiatrikern Paulan Stärcke, som intervjuades av The Telegraph före konferensen. Hon menar att psykiatriker är ”alltför tveksamma” till att bevilja dödshjälp till personer med psykiska sjukdomar, och hävdar att det råder ”ett stort missförstånd” i synen på dödshjälp.

– Eutanasi är en god död, på önskan av den person som dör och ingen annan. Det är sätt att utföra en patients vilja, säger hon till tidningen.

Tidskriften Journal of the American Medical Association; JAMA, publicerade i februari en studie över nederländska patienter med psykisk sjukdom som beviljats dödshjälp under åren 2011-2014. Studien visar att i de flesta fall hade personerna en bakgrund med kroniska psykiska problem, självmordsförsök och vård på psykiatriska kliniker. De flesta av dem beskrevs också som socialt isolerade och ensamma.

Beslut om att bevilja dödshjälp har enligt studien vanligen fattats av flera läkare i samråd, men de har inte alltid varit överens, och i vissa fall har ingen oberoende psykiatriker bedömt patienten. Den kommitté som överser dödshjälpen i Nederländerna accepterar generellt det omdöme som den dödshjälpsutförande läkaren gett om patienten, visar studien.

I en ledare i tidskriften Jama i april noteras att det är ”särskilt bekymmersamt” att dödshjälp gavs i tolv procent av fallen trots att psykiatriker bedömt att de fastställda kriterierna inte uppfyllts. Tidskriften konstaterar också att de flesta av dessa patienter vänt sig till särskilda dödshjälpskliniker. ”Man kan undra om en klinik med avsikten att göra assisterat döende mer tillgängligt, kommer att ha en lägre tröskel för att godkänna förfrågningar”, skriver Jama.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...