Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Alf B Svensson. Foto: Arkiv

Psykolog: "Viktigt ge barn vettiga normer"

Har du tonåringar som vill titta på tv-serier som du inte tycker är lämpliga? Säg då att du inte vill det, men motivera också varför, är psykologen Alf B Svenssons råd. Ett annat alternativ är att titta tillsammans med sitt barn och kommentera det man reagerar på, menar han.

Nyheter · Publicerad 14:01, 30 jan 2017

– Generellt kan man säga att kommunikationen mellan föräldrar och barn inte är den bästa, säger psykologen Alf B Svensson.

Han har själv inte tittat på den norska tv-serien Skam, men ger några allmänna råd om hur man som förälder kan förhålla sig till sitt barns tv-tittande och nätsurfande.

Lika väl som man frågar sitt barn, ”Hur har du haft det i skolan i dag”, tycker Alf B Svensson att man kan fråga, ”Hur har du haft det på nätet i dag?”.

– Ungdomars liv på nätet kan vara lika viktigt som vilka kompisar de har, säger han.

Det andra rådet Alf B Svensson ger är att vara öppen.

– Jag tycker att föräldrar ska dela sina värderingar mer – dela tankar om vad som styr ens liv, vilka förebilder man har och hur man resonerar i livet.

Han tycker att man kan titta på tv-program tillsammans med sitt barn eller sin tonåring, och då ge spontana reaktioner så att barnet får reda på vad man själv tycker.

Man kan även prata efter programmet, men Alf B Svensson tycker att det är bättre att reagera medan man tittar.

Varför är det viktigt att vara öppen med vad man som förälder tycker?

– Vi är måna om att ge våra barn en bra utbildning, men att ge dem vettiga värderingar och normer är i dag kanske ännu viktigare. Vi har en tonårskultur som inte fanns när jag var liten – tonåringars vardag skiljer sig mycket från vår vardag.

Alf B Svensson tycker inte att man i första hand ska förbjuda sina tonåringar att titta på något på tv.

– I stället kan man säga: ”Jag tycker inte att det här är lämpligt för dig.” Nästa nivå är att säga: ”Jag vill inte att du tittar på det här.”

I enstaka fall kan man förbjuda, menar han. Vad som avgör vad man ska säga är, enligt honom, hur gammalt barnet är och vilken tv-serie det gäller.

Det viktiga är sedan, enligt Alf B Svensson, att motivera varför man inte vill att barnet/tonåringen ska titta på programmet.

Varför är det viktigt ?

– Ungdomar vill ha skäl. De måste veta ”varför”. Ett ”nej” biter inte på samma sätt som argument.

Hur mycket påverkas ungdomar av det de ser på tv och internet?

– Man kan säga att det de ser förstärker de värderingar de har. Har man ett barn som gillar att bråkas och slåss, så påverkas det av att se på actionscener.

På samma sätt påverkas en tonåring som har en liberal syn på sex av att se sexscener, menar han. Det ungdomar ser kan, enligt Alf B Svensson, också skapa nya värderingar.

– Har man en tonåring som har ett riskbeteende är det extra viktigt att sätta sig in i vad han eller hon tittar på, säger han.

Är det skadligt för tonåringar att titta på serier som exempelvis innehåller mycket sex, drickande och droger?

– Ja, i synnerhet för dem som är i riskzonen för att ha ett liknande beteende. Att se på något kan göra att man vill testa det man sett. Undersökningar visar att killar som tittar på porr är mer benägna att experimentera med sex. Ser man mycket sexscener på tv kan man tro att det är så det ska gå till i verkligheten.

Vad man som förälder tycker i en fråga är inte något som tonåringarna blankt struntar i. Alf B Svensson berättar att det finns undersökningar som visar att personer i 20–30-årsåldern ofta har samma värderingar som sina föräldrar.

Man kan säga att det de ser förstärker de värderingar de har. Har man ett barn som gillar att bråkas och slåss så påverkas det av att se på actionscener.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...