Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Provita: Livstecken är tecken på liv

Det är positivt att Socialstyrelsen och läkare diskuterar frågan om sänkt abortgräns utifrån kunskapen om när förtidigt födda barn är livsdugliga. Men livsduglighetsbegreppet måste synas kritiskt, menar Ruth Nordström, VD och jurist för stiftelsen Provita.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 jun 2014

Provita är en av de organisationer som anmält Sverige till Europarådets sociala kommitté för brott mot Europarådets sociala stadga om skyddet för hälsa. Bland annat pekar Provita på att ett fåtal foster som aborteras sent i en graviditet visar livstecken, som att de kippar efter andan eller rör på sig. Ändå försöker man inte rädda dem till livet eller sätta in smärtlindring, skriver man.
– Själva livsduglighetskriteriet, att barnet kan överleva utanför livmodern, är mycket missvisande i situationen. Begreppet behöver kompletteras med begreppet liv, när livet börjar, och livstecken, det vill säga tecken på mänskligt liv, säger Ruth Nordström i en kommentar till hur man drar gränsen mellan rätten till abort och möjligheten att rädda förtidigt födda barn.
– Regeringen skriver i sin svarsbilaga på vår anmälan om "nackdelar" vid abortmetoder. En av dessa nackdelar är alltså att det aborterade barnet kan visa livstecken, som att kippa efter andan eller visa reflexmässiga rörelser. Det är skrämmande cyniskt att läsa regeringens och Marc Bygdemans svar. Hur hanterar vi dessa små människoliv? Hur kan barnets kippande efter andan och rörelser tolkas som något annat än tecken på liv?

För att slippa dilemmat med att låta aborterade foster självdö, har svenska vårdmyndigheter diskuterat möjligheten att döda det ofödda barnet med hjälp av en injektion av kaliumklorid i fostrets hjärta, berättar Ruth Nordström.
– När samma situation diskuterats i Norge nyligen har man lagt fram ett lagförslag för att förbjuda alla aborter efter 21 veckor och 6 dagar. Lagstiftningen utarbetades efter flera klagomål om sena aborter där de aborterade barnens hjärtan fortsatte att slå mellan 45 och 90 minuter efter födseln.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier