Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Professor: Transsexualism ovanligt för tio år sedan

Under det senaste decenniet har antalet diagnoser med könsdysfori eskalerat. Psykiatriprofessorn Christopher Gillberg manar samhället till eftertanke.

– Hur kunde vi gå från att vara försiktiga till att släppa loss den här typen av behandling utan att det egentligen fanns något vetenskapligt stöd?, säger Gillberg i SVT Nyheter.

Nyheter · Publicerad 10:00, 19 sep 2023

Efter att regeringspartnern KD sagt nej avser M och L att söka stöd på annat håll i riksdagen i syfte att driva igenom ny lagstiftning för förenkling av juridiskt könsbyte. M och L väljer därmed att gå emot medicinsk expertis som förespråkar försiktighetsprincipen i stället för att alla människor ska få välja kön utifrån egen upplevelse.

Christopher Gillberg, professor i barnpsykiatri med 50 års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin, betonar att könsdysfori, även kallat transsexualism, var ”exceptionellt ovanligt” före 2013.

– Men från 2013 så började diagnoserna ställas oftare och oftare. Det är någonting som i sig borde göra att man ställer sig frågan: Vad beror det på?, säger Gillberg i SVT Nyheter.

55 barn fick diagnosen könsdysfori år 2012 – att jämföra med 439 barn med könsdysfori i fjol, uppger SVT Nyheter. Många av dem som fått diagnosen könsdysfori har, enligt Socialstyrelsen, även andra psykiatriska diagnoser, exempelvis autism, depression respektive ångestsjukdomar.

Barnpsykiatrikern Fredrik Lundkvist instämmer i att utvecklingen, att så många fler unga människor diagnostiserats med könsdysfori, är oroväckande.

– Många har ett långvarigt lidande i form av ångest och en känsla av utanförskap innan de börjar identifiera sig som transpersoner. Det måste vi börja ta på allvar, säger Lundkvist till SVT Nyheter.

Under tidigt 2000-tal debatterades asylsökande med apatiska barn. En del ansåg att de asylsökande barnens uppgivenhet tydde på psykiatrisk diagnos medan andra hävdade att det handlade om spel för galleriet, i syfte att få asyl. 2020 uppgav Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att det inte finns några vetenskapliga studier om diagnostik och behandling av uppgivenhetssyndrom hos barn.

Christopher Gillberg drar paralleller mellan debatten om de apatiska barnen och debatten om könsdysfori.

– Plötsligt blir det enormt utspritt och alla börjar prata om könsdysfori. Hur kunde vi gå från att vara försiktiga till att öppna en damm och släppa loss den här typen av behandling utan att det egentligen fanns något vetenskapligt stöd?, undrar Gillberg.

Plötsligt blir det enormt utspritt och alla börjar prata om könsdysfori.

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00