Herren ska bevara dig från allt ont, han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång, från nu och till evig tid.
Psaltaren 121:7-8

Världen idag

Professor: Inte troligt att apkoppor leder till ny pandemi

Hittills har 80 bekräftade och 50 misstänkta fall av apkoppor upptäckts i det senaste utbrottet, enligt WHO. Det handlar om fall i Europa, USA, Kanada och Australien, varav ett i Sverige.

Nyheter · Publicerad 15:00, 24 maj 2022

Man har känt till viruset i apor sedan 1950-talet, konstaterar Fredrik Elgh, överläkare och professor i virologi vid Umeå universitet.

TT: Varför sprids apkoppor i Europa nu?

– Tidigare har det rört sig om något enstaka smittfall hos någon som varit i till exempel Nigeria. Det har också smittat människor från importerade djur. Skillnaden nu är att det smittar mellan människor i Europa på ett sätt som inte skett tidigare.

– Det rör sig också om ganska många fall. Nya stammar av viruset kan uppträda, och om det är vad som har skett så är det här en stam som har lät­tare att smitta människor emellan.

Enligt Elgh finns flera fundamentala skillnader mellan coronaviruset och apkoppor.

– Apkoppor är ett dna-virus medan coronaviruset är ett rna-virus. Dna-virus är betydligt stabilare, vilket innebär att man inte behöver vara orolig för att de anpassar sig så snabbt. Det vill mycket till och tar lång tid in­nan de anpassar sig till människan.

– Apkoppor sprids inte heller lika lätt som coronaviruset. Det krävs nära kontakt för att bli smittad. Men det är klokt att man gör det till en allmänfarlig sjukdom så att alla fall blir anmälda och alla kontakter utredda, det gäller att kväsa det i sin linda.

TT: Vi står inte inför en ny pandemi?

– Det är inte dags för en pandemi igen. Folk i allmänhet behöver absolut inte gå runt och oroa sig för apkoppor. Men man kan inte sitta helt stilla i båten. Corona har lärt oss att det är mycket vi inte vet, men min tro och förhoppning är att det här inte blir en pandemi i stil med corona. Det mest troliga scenariot är att det så länge man smittspårar ordentligt kommer att ebba ut.

I fredags beslutade regeringen att klassa apkoppor som en allmänfarlig sjukdom. Men det betyder inte att människor behöver vara oroliga, enligt socialminister Lena Hallengren (S).

– Det finns ingen anledning att koppla ihop apkoppor med covid-19 och allt vad det väcker hos människor när det gäller oro för sjukdomen och samhällsåtgärder. Det blir inga inskränkningar med restriktioner av hur vi lever på grund av apkoppor. Det finns inga sådana planer, säger Hallengren till SvD.

Andra sjukdomar som klassats som allmänfarliga är till exempel salmonella, hiv och klamydia.

Det vill mycket till och tar lång tid innan de [dna-virus såsom apkoppor] anpassar sig till människan.

Allmänfarlig sjukdom

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Källa: Regeringen

Migrationsfrågor kräver klokskap snarare än känsloreaktioner

Ledare All politik och myndighetsutövning innebär att försöka finna rätt balans mellan flera olika... lördag 30/9 00:10

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10