Den som föraktar ordet fördärvar sig själv, den som respekterar budet blir belönad.
Ordspråksboken 13:13

Världen idag

Pride avvisar varning om att apkoppor sprids på festivalen

Smittspridningen av apkoppor riskerar att öka under pridefestivalen i huvudstaden. Den varningen från Rolf Gustafson, expert på infektionssjukdomar, tonas dock ner av Stockholm Prides ordförande Fredrik Saweståhl.

– I grunden förhåller vi oss inte till det alls, säger han.

Nyheter · Publicerad 16:00, 3 aug 2022

Rolf Gustafson, docent i infektionssjukdomar, menar att arrangören av Stockholm Pride samt myndigheter utifrån goda grunder bör ta höjd för en ökad smittspridning under den pågående festivalveckan i Stockholm.

– Nu är det så att den här infektionen sprids framför allt i gruppen män som har sex med män, säger han till Expressen.

Smittspridning av apkoppor har tidigare kopplats till flera pridefestivaler i Europa. Trots det uppger arrangören av Stockholm Pride att man inte anser sig ha något särskilt ansvar för att vidta åtgärder i syfte att motverka smittspridning.

– I grunden förhåller vi oss inte till det alls. Det är inte en fråga som berör oss som festival på något speciellt sätt, säger Fredrik Saweståhl till Expressen.

Saweståhl uppger för tidningen att man haft en dialog med Folkhälsomyndigheten samt att man har förtroende för att människor som deltar i arrangemanget följer myndigheternas rekommendationer. I slutänden är det besökarnas eget ansvar att motverka smittspridning av apkoppor, menar arrangören.

I Expressens artikel, som publicerades under måndagen, uppger Rolf Gustafson att han besökt Stockholm Prides webbsida.

– Jag kunde inte se någon information om apkoppor. Det gör mig lite bekymrad och till och med lite ledsen att man inte tar tillfället i akt. För det finns tyvärr en klart ökad risk för ökad smittspridning av apkoppor under ett evenemang som Stockholm Pride, säger han.

Enligt honom är det angeläget att man tar höjd för en eventuellt ökad smittspridning som en följd av festivaldagarna i Sveriges huvudstad.

– Jag kan tycka att det finns skäl att göra det, säger Rolf Gustafson.

... den här infektionen sprids framför allt i gruppen män som har sex med män.

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10

Det ökade könsgapet visar på vikten av win/win-lösningar

Ledare Det har talats mycket om ”könsgapet” på senare tid. I augusti kom en stor europeisk undersökning... torsdag 1/12 00:10