Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Presidenten signerade anti-gaylag

President Museveni skrev i dag under den kontroversiella lagen som kan medföra livstidsstraff för homosexuella. Lagen röstades igenom i parlamentet i december, men krävde presidentens namnteckning för att träda i kraft.

Nyheter · Publicerad 15:41, 24 feb 2014

Homosexuella handlingar är sedan tidigare förbjudna i Uganda. Enligt den nya lagen kan den som vid upprepade tillfällen grips för homosexualitet nu riskera livstidsstraff. Det blir också olagligt att göra ”reklam” för homosexualitet, och allmänheten blir förpliktigad att polisanmäla homosexuella.
Det senare blir ett stort problem för de kristna kyrkorna i Uganda, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen (SEA).
– Kyrkorna hör till de viktigaste aktörerna när det gäller hiv- och aidsarbetet, och med den här nya lagen får även de en anmälningsplikt när det gäller homosexuella relationer. Det gör att människor som smittats genom homosexuella relationer inte längre kommer att våga söka vård. Så det får väldigt negativa effekter både för människors hälsa och för kyrkans möjligheter att hjälpa.

Stefan Gustavsson menar att det är viktigt att som kristen markera mot den nya lagen.
- Det är en orättfärdig lag. Vi som kristna är för ett öppet och fritt samhälle, där människor själva väljer sina liv och hur man ska leva, säger han, och hänvisar till att man måste skilja mellan moralisk övertygelse och samhällelig lag.
– Som kristen vill jag inte att alla mina moraliska övertygelser ska upphöjas till juridisk lag. Jag har moraliska synpunkter på tillfälliga sexuella förbindelser eller otrohet, men det är inte detsamma som att jag vill lagstifta mot det, och än mindre ha extrema straffsatser.
Stefan Gustavsson kan heller inte se någon logik i den ugandiske presidentens behov av att fastställa huruvida homosexualitet är genetiskt betingad eller helt självvald.
– Otrohet är också självvalt, eller sex före äktenskapet, och man inför inte livstids fängelsestraff för det. Frågan om vad som orsakar vår sexualitet är knappast relevant för vilken lagstiftning vi ska ha.

Att något är tillåtet eller förbjudet gör det heller inte per automatik moraliskt mer eller mindre bra, poängterar han.
– Jag tycker att kyrkans roll här är dels att vara agenter för öppna och fria samhällen, och dels att vara tydliga med vad som är den kristna vägledningen om hur vi ska leva. Att vara för ett öppet och fritt samhälle är ju inte detsamma som att moraliskt legitimera varje handling som inte är straffbar, utan att ha en tydlig tanke om vad som är Guds tanke med vår sexualitet.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...

May sågas på hemmaplan efter EU-toppmötet

Brexit. Storbritanniens premiärminister Theresa May möts av beska reaktioner på hemmaplan efter gårdagens brexitdiskussioner i Bryssel.