Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Biskop emeritus Per Lønning är en av dem som nu går ur prästernas fackförbund i protest mot ställningstagandet för samkönade vigslar i kyrkan. Foto: Lise Åserud / TT

Prästprotest mot homovigslar

Frågan om kyrklig vigsel för samkönade par väcker nu stark debatt inom Norska kyrkan. Efter att prästernas fackförbund tagit ställning för en sådan vigselakt har ett 50-tal präster i protest lämnat facket.

Nyheter · Publicerad 00:00, 20 dec 2013

I oktober kungjorde Norska kyrkans biskopsmöte att åtta av tolv biskopar är för att kyrkan ska viga homosexuella, men att de kan nöja sig med en förbönsliturgi för homosexuella par som är borgerligt vigda, om kyrkan kan enas om det. Majoritetens argumentation bygger till stor del på ett "förnyat arbete med de bibliska texterna och hur deras omtalande av homosexualitet och äktenskap ska förstås", heter det i uttalandet. Biskoparna skriver att kyrkans uppgift är att "främja förutsättningarna för mänskligt samliv på bästa möjliga sätt, både för människor av lika och olika kön".

De fyra avvikande biskoparna står fast vid att samkönade förhållanden inte är i enlighet med kristen lära.
"Att definiera samkönat samliv som äktenskap kommer att innebära ett radikalt brott mot det som alltid varit kyrkans lära, och vi kan inte se att det finns teologisk grund för att företa ett sådant brott", skriver de i biskopsmötets uttalande.

Prästernas fackförbund Präst­föreningen, där en majoritet av prästerna är medlemmar, ställde sig nyligen bakom biskopsmötets uttalande och säger att präster som så önskar måste kunna få viga samkönade par.
– Många präster upplever nu samvetssvårigheter för att de inte får lov att viga samkönade. Biskopsmötet har gjort en läromässig förklaring som innebär att kyrkan erkänner homosexuellt samliv. Den naturliga slutledningen av det är att öppna för att samkönade par kan vigas i kyrkan, säger Prästföreningens ordförande Gunnar Mindestrømmen till Vårt Land.

Men Prästföreningens ställningstagande har väckt en proteststorm. Över 50 präster har den senaste veckan begärt utträde ur fackförbundet. En av dem som anmält utträde är prosten Erling Kopperud.
– Den här saken gjorde mig omedelbart väldigt förundrad och jag kan inte ställa mig bakom ett sådant fackförbund längre, säger han till norska Dagen. Även Egil Morland, tidigare ledare för Prästföreningen, har meddelat att han går ur, och han uppmanar fackförbundet till "full reträtt", skriver Vårt Land.

De många avhoppen har lett till att Prästföreningen kallar in till ett extrainsatt styrelsemöte som ska hållas inom kort. Gunnar Mindestrømmen förklarar för Vårt Land vad temat kommer att vara på mötet:
– Hur Prästföreningen ska kunna ta tillvara präster med olika teologiska syn i samlivsetiska frågor.
Norska kyrkans kyrkoråd kommer att behandla frågan om samkönade äktenskap i februari, innan frågan tas upp på kyrkomötet i april.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...