Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Jesaja 55:6

Världen idag

Präster varnas för Missionsprovinsen

Präster i Svenska kyrkan som leder gudstjänster i Missionsprovinsen begår löftesbrott och kan förklaras obehöriga. enligt Göteborgsbiskopen Per Eckerdal.Ett märkligt utspel, menar Missionsbiskop Roland Gustafsson.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 mar 2012

Flera präster inom Svenska kyrkan är engagerade i Missionsprovinsen,men det gillas inte av kyrkans ledning. Tidigare har exempelvis prästen Bengt Birgersson fråntagits sin rätt att utöva prästämbetet i Svenska kyrkan. I januari i år beslöt Domkapitlet i Lund om en utredning mot Kyrkliga förbundets riksordförande Jan-Erik Appell , som är kyrkoherde för Missionsprovinsanknutna Gratia Dei i Kristianstad, och nu senast är det domkapitlet i Göteborg som varnat stiftets alla präster för engagemang i Missionsprovinsen

Missionsprovinsen är en konservativ luthersk förening som bildades 2003 som en reaktion på liberaliseringen inom Svenska kyrkan. Provinsen beskriver sig självt som "ett fritt stift i den andliga traditionen från Svenska kyrkan", men kyrkan har valt att se på Missionsprovinsen som ett fristående samfund, som den inte har något samarbete med.

Att präster inom Svenska kyrkan ändå väljer att förrätta gudstjänster i Missionsprovinsen föranledde biskop Per Eckerdal att för två veckor sedan skriva ett brev till samtliga präster i Göteborgs stift med en tydlig markering:
"De präster som leder gudstjänster i andra samfund än de som omfattas av 17 kap 17§ kyrkoordningen bryter mot avlagt vigningslöfte att troget efterleva kyrkans lag och ordning. Det är således ett löftesbrott att leda gudstjänst i exempelvis Missionsprovinsen. Löftesbrottet kan bedömas vara av så allvarlig art att det inte finns något annat alternativ än obehörighetsförklaring", skriver biskop Eckerdal.

Roland Gustafsson, missionsbiskop i Missionsprovinsen, förvånas av biskop Per Eckerdals brev.
– Det är ett ganska märkligt brev. Att Missionsprovinsen hängs ut så här känns förödmjukande.
Nu är det upp till stiftet att förklara vad man menar, säger Roland Gustafsson.
– Vi har några präster i Göteborgs stift som är anknutna till oss och de kommer att agera, antingen i grupp eller personligen. Vi kommer också att ta kontakt med biskopen för att få någon form av samtal.

Juristen Andreas Stenkar Karlgren menar att Domkapitlet i Göteborg gjort en feltolkning av kyrkoordningen. Avsikten med den paragraf som biskopen hänvisar till är inte att reglera var präster får lov att fira gudstjänst, menar han.
– Syftet har varit att ge de ekumeniska förbindelserna i Lutherska världsförbundet en framträdande ställning. Inte att utesluta gudstjänstfirande i andra samfund, säger han till tidningen Kyrka och Folk.

Att peka ut just Missionsprovinsen håller inte heller, menar Andreas Karlgren och nämner bland annat Oas-rörelsen och Laestadianerna som exempel på andra sammanhang där präster från Svenska kyrkan medverkar utan att stå under kyrkans tillsyn.
– Så vitt jag kan förstå är biskopens brev rättsvidrigt, eftersom det strider mot den mötesfrihet som präster under alla omständigheter har inom kyrkoordningens ramar, säger Andreas Karlgren till Kyrka och Folk.

Centerns besked kan rulla ut samtliga partier ur kyrkan

Ledare Beslut av slaget ”Partistyrelsen får i uppdrag att utreda …” känns sällan som någon revolution på... tisdag 28/9 00:10

Schweiz och San Marino om familj och fosterrätt

Ledare Förskjutningen i värdeliberal riktning, bort från klassiska kristna hållningar, fortsätter i... tisdag 28/9 00:00

Långsam återhämtning för museerna efter pandemin

Kultur. Allt fler börjar besöka museer igen, efter det stora publiktappet under pandemisommaren 2020. Men... tisdag 28/9 05:00

S partistyrelse vill fortsätta styra över Svenska kyrkan

Kyrkopolitik. Banden mellan S och Svenska kyrkan ska inte luckras upp. Det slår Socialdemokraternas partistyrelse... måndag 27/9 13:29
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier