Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Präst lämnar Svenska kyrkan: ”Har fått nog”

Johanna Andersson är en profilerad präst inom Svenska kyrkan och en av initiativtagarna bakom kampanjen ”Mitt kors” till stöd för utsatta kristna. Nu lämnar hon Svenska kyrkan och riktar svidande kritik mot samfundets ledning.

Nyheter · Publicerad 09:09, 15 aug 2016

”Till sist har jag fått nog.” Så inleder Johanna Andersson sitt blogginlägg där hon förklarar bakgrunden till att hon lämnar Svenska kyrkan och därmed också uppdraget som präst. Hon skriver att kyrkans förenklade ställningstaganden i svåra sakpolitiska frågor länge varit en källa till djup besvikelse, liksom de ständiga utfallen mot Israel från kyrkans ledning.

”Men till sist blev det oviljan att uttrycka stöd för förföljda kristna som blev det avgörande. Jag har sett kyrkliga solidaritetsuttryck i form av färger på kläder, sockar, knappar och sjalar samt klockringningar och paradmedverkan för och emot en rad olika grupper. Men något så enkelt som en uppmaning att bära ett kors i solidaritet med förföljda kristna har lett till upprepade misstänkliggöranden och kampanjer!”

Världen idag har tidigare berättat om hur Svenska kyrkans kommunikationschef, en biskop och även andra företrädare för kyrkan gått hårt åt kampanjen ”Mitt kors”. Andersson uttrycker sin besvikelse över att ha misstänkliggjorts och att ha tillskrivits främlingsfientliga och dolda agendor.

”Jag vill inte längre bidra med mitt engagemang eller mina pengar för att stödja Svenska kyrkan under nuvarande ledning. Nu går jag.”

Samma dag som Johanna Andersson berättade om sitt beslut skrev författaren Göran Rosenberg en lång kulturartikel i Expressen där han kritiserade ”Mitt kors”-kampanjen.

Han antydde just dolda motiv eller försök ”att med korset som symbol frammana bilden av ett begynnande religionskrig”. Texten spreds på twitter av bland andra Eva Brunne, biskop i Stockholms stift och prästen Anna-Karin Hammar.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...