Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Etiopisk-ortodoxa pilgrimmer i Den heliga gravens kyrka – enligt traditionen platsen där Jesus blev korsfäst – i Jerusalem. Foto: Scanpix

Präst i Norge ska utvisas

Fader Abraham måste lämna Norge den 28 juli. Den etiopisk-ortodoxe prästen har nämligen inte mastersexamen. Och det måste religiösa ledare ha, enligt norsk ut­länningslag.En katastrof, menar den etiopisk-ortodoxa kyrkan. Och Norges kristna råd ser religions­-fri­heten hotad.

Nyheter · Publicerad 08:29, 22 jul 2011

När fader Abraham Gebre­michael kom till etiopisk-ortodoxa kyrkan i Oslo 2006, var han synnerligen efterlängtad. För­samlingen hade länge letat efter en präst som kunde leva upp till de krav som norsk utlänningslag ställer på de yrkesutbildade utlänningar, inklusive religiösa ledare, som vill ha permanent uppehållstillstånd – en mastersexamen.
– Men att präster har en formell utbildning är inte tradition i vår kyrka, säger Hirut Worku, jurist i församlingen, till norska Vårt Land.
Det närmaste man kunde komma var just fader Abraham, som i alla fall har en teol kand, förutom att han redan då hade verkat som präst i många år. Men detta hjälper inte: enligt norsk definition är prästen, som sedan han kom till Norge har haft tillfälligt uppehållstillstånd, inte kvalificerad och ska därför utvisas.
Norges kristna råd, som etiopisk-ortodoxa kyrkan nyligen blev medlem i, har i skarpa ordalag kritiserat regelverket och inte minst har generalsekreteraren, Ørnulf Steen, jobbat hårt för kyrkans sak.
– Trossamfund måste ha rätt att organisera sig själva och ställa de krav de själva vill på sina religiösa ledare. Den här prästen är godkänd av den egna kyrkan, och de krav som norska myndigheter ställer, går ut över de krav som kyrkan ställer, säger han.

I januari 2010 kontaktade Samarbetsrådet för tros- och livsåskådningsamfund justitiedepartementet och bad om nya regler för religiösa ledares uppehållstillstånd. Dessa nya rättningslinjer skulle vara klara tidigare i år, men arbetet är försenat och blir färdigt först till hösten – och då är det för sent för fader Abraham.
– Eftersom alla vet att det kommer nya regler, borde prästen få uppehållstillstånd. Men på grund av myndigheternas söl, måste han lämna landet, säger Samarbetsrådets Lars-Petter Helgestad.

Frågan har nu också engagerat Ingeborg Midttømme, norskkyrklig biskop
i Møre. Hon vädjar till utlänningsnämnden om att låta fallet bli vilande tills att de nya reglerna är klara.
– Det är orimligt att handläggningstiden ska slå så hårt mot ett litet och sårbart samfund, säger hon till vl.no.
Och i församlingen råder förstämning. För utan präst får medlemmarna inte det stöd de behöver och barnen blir utan religionsundervisning.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00