Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Politiker gör hårt men oklart utspel mot troende

16 riksdagsledamöter dundrade förra veckan på debattplats i Aftonbladet mot religiösa grupper som står utanför demokratins kriterier. Men det visar sig vara svårt att definiera vilka de hårda orden riktar sig mot.

Nyheter · Publicerad 00:01, 4 mar 2016

Samfund som ”bryter mot individens mänskliga rättigheter” ska inte längre skattefinansieras, slår 16 ledamöter från samtliga riksdagspartier utom KD och SD fast i en debattartikel i Aftonbladet.

De ingår i det som kallas ”riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn”.

I artikeln nämns inga samfund specifikt, men man skriver att det är aningslöst att anslå skattemedel ”till organisationer som säger sig företräda olika etniska eller religiösa grupper men som sedan inte uppfyller elementära demokratikriterier.”

Man har tre exempel på dessa kriterier:

”Att förbjuda kvinnor att inneha religiösa ämbeten, att förbjuda kärlek före äktenskap och förbjuda homosexuell kärlek överhuvudtaget med mera är lika med att bryta mot grundläggande demokratiska principer.”

Marco Venegas (MP) är en av undertecknarna.

Vilka grupper är det ni menar bör förlora stöd?

– Det finns grupper som hindrar att ungdomar kan leva ett fritt liv. Jag kan inte precisera vilka grupper det handlar om, men det finns säkert flera grupper som motstrider de demokratiska grunderna.

Ni går ju ut ganska hårt i den här artikeln, är det inte rimligt att ni vet vilka ni syftar på?

– Ja fast nej, jag vill inte peka ut så, det finns sådana grupper. Det finns många ungdomar som känner att de inte kan röra sig fritt.

Vilka saker är det ni menar att man måste ställa upp på?

– Framför allt de grundläggande demokratiska grunderna, att kunna välja fritt.

Om ett samfund undervisar att det är bäst att vänta med sex till äktenskapet, bör man då förlora rätt till statligt stöd?

– Ja bland annat. Och om religiösa samfund börjar predika om att homosexualitet är djävulens skapelse …

Att säga att homosexualitet är synd är alltså skäl att förlora bidrag?

– Kanske inte. Att säga att det är djävulens skapelse är grovt, att säga att det är synd kan också vara grovt men man kan inte jämställa det. På andra nivåer i samhället beskrivs homosexualitet som något naturligt, säger Marco Venegas som i övrigt vill hänvisa till Amineh Kakabaveh (V) som är initiativtagare till texten.

Men även hon har svårt att precisera exakt vilka man syftar på i artikeln.

– Det handlar om samfund som inte upprätthåller kvinnors och homosexuellas rättigheter, oavsett kristna, muslimer eller ortodoxa, de ska inte upprätthålla könsapartheid genom skattemedel.

Vilka samfund handlar det om då?

– Det vet du själv, det finns massor, det är bara att titta på Sveriges television, de förespråkar rakt ut oskuldsintyg.

– Det finns rätt många, titta på ortodoxa kyrkor och islamiska och andra, de finns.

Men vem är det som ska avgöra vad som är okej?

– Det är SST, en statlig myndighet, men deras kriterier är otydliga, de talar om att upprätthålla demokrati, men det står inte vilken demokrati, om det är Sveriges eller Saudiarabiens.

Om en präst säger att det är bra att vänta med sex till äktenskapet, ska den kyrkan förlora bidraget då?

– Man får skilja på vad en präst säger och vad ett samfund säger, det finns samfund som förespråkar att hjärntvätta människor. 

– Om man fördömer ungdomar, eller säger att sex utanför äktenskap är förbjudet … Människan är en vuxen individ. Det är fel att staten ska ge stöd åt religiösa samfund som tolkar Bibeln eller Koranen eller en annan text så.

Ska några samfund alls få bidrag om du får som du vill?

– Det finns många kyrkor och en del moskéer som absolut inte är fundamentalistiska. I Svenska kyrkan får kvinnor vara präster och man viger homosexuella. 

Det låter som att det är risk att det blir godtyckligt hur det ska avgöras att ett samfund ska få stöd. 

– Det handlar om att den svenska demokratin ska gälla alla.

Men ni skriver i texten att det här inte ska utredas utan endast åtgärdas, det låter som att man kanske behöver utreda vad som ska gälla?

– Nej, det finns svart på vitt hur det är, det vet vi. Titta bara på moskéerna och kyrkorna vad de står för.

Amineh Kakabaveh har sedan inte tid att svara på fler frågor.

Jacob Rudolfsson, biträdande generalsekreterare på Svenska evangeliska alliansen har svårt att förstå exakt vad som är artikelns ärende.

– De tar upp viktiga utmaningar där unga riskerar utsättas för repressalier när de utmanar hederskultur. Men deras recept är att slå vilt åt alla håll. Det blir absurt när fundamentalism handlar om en att ha en konservativ ämbetssyn eller att ha en traditionell äktenskapsdefinition.

– Ska katolska kyrkan till exempel förbjudas för att de endast tillåter ogifta män att vigas till präster? Att förbjuda kärlek före äktenskapet är ett alltför luddigt påstående och jag känner inte till något trossamfund som gör så.

– Möjligtvis handlar det om religiösa samfunds undervisning om sex före äktenskapet, men vad menar artikelförfattarna med att ”förbjuda”? Givetvis har människor rätt att själv avgöra vem man vill leva med, men det är inte politikers uppgift att avgöra vad som är den rätta uttolkningen av religiösa skrifter. I så fall har vi en ny statskyrka.

Rudolfsson menar att det är viktigt att staten inte försöker styra samfunds teologi.

– Om man i undervisning säger att det inte är Guds vilja att inleda en homosexuell relation så är det inte en politikers uppgift i en sekulär stat att ha åsikter om människors tro och relation till Gud. Det behöver finnas en rågång mellan politikens uppgifter och samfundens roll. 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...