Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Plusarkiv: Sexdömd domare dömer i homofall

Nyheter · Publicerad 04:00, 7 okt 2009
Högsta domstolen tar sig an fallet med de två homosexuella män som inte fick hyra en kyrka för vigselakten av sitt partnerskap.
Det beslutade Högsta domstolens justitieråd Leif Thorsson, tidigare dömd för sexköp.
- Han är olämplig att handlägga den här typen av mål, säger Thed Adelswärd, ordförande i Sveriges domarförbund.


Det var när ordföranden för Särö kyrkostiftelse beslutade att ett homosexuellt par, som skulle ingå partnerskap, inte fick hyra Särö kyrka, som det blev rättssak.
Ordföranden friades dock i tingsrätten, både från åtalet och männens skadeståndsyrkande på 30 000 kronor. De två männen överklagade då till hovrätten som på grund av tilltrosparagrafen i rättsbalken, var tvungen att hålla ett nytt förhör.
Detta var dock omöjligt på grund av kyrkostiftelsens ordförandes hälsotillstånd. Hovrätten fastslog då tingsrättens dom.

Sedan det homosexuella paret överklagat hovrättens dom, har nu Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i frågan om hovrätten gjorde rätt att inte ändra tingsrättens dom.
Leif Thorsson, tidigare dömd för att ha köpt sex av en manlig gymnasieelev, har tillsammans med två andra justitieråd beslutat att ge paret prövningstillstånd.
Det var i början av 2005 som Leif Thorsson tog kontakt med en 20-årig pojke via RFSL:s chattsida på internet, för att sedan köpa sex av pojken.
Nu är man på Sveriges domarförbund tveksam till att Leif Thorsson var med och fattade beslutet att meddela prövningstillstånd i målet.
– Jag anser att det han har erkänt, gör honom olämplig att handlägga den här typen av mål, även om straffvärdet inte är så högt, säger Thed Adelswärd, ordförande i Sveriges domarförbund.
Han understryker att det inte är justitierådets sexualitet i sig som avgör, utan vad Thorsson gjort.

Adelswärd säger att förbundet efterlyser en rättslig prövning eftersom det finns oklarheter om vilka typer av mål som Leif Thorsson kan handlägga efter sitt brott.
– Justitiekanslern har uttalat sig i fallet, men frågan är inte prövad i någon rättslig instans, säger Thed Adelswärd.
Johan Munck, ordförande för HD, ser inga problem med att den sexköpsdömde domaren Leif Thorsson beslutar i fallet med det homosexuella paret.

– Leif Thorsson är utnämnd till justitieråd och kan inte skiljas från sin tjänst. Han bestämmer själv vilka mål han tar.

Ser du någon risk att allmänhetens förtroende för HD kan påverkas?
– Det har jag inte haft någon anledning att fundera över.

>> Fakta Tilltrosparagrafen - Tilltrosparagrafen återfinns i Rättegångsbalkens 50:e kapitel och innebär att hovrätt och HD inte får ändra underrättens bevisvärdering utan att ta upp bevisningen igen. I det aktuella fallet är det hovrättes hänvisning till denna paragraf som ska prövas.
Erik Lundström
erik.lundström@varldenidag.se

Islamister knyts till barnverksamheter

Samhälle. Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem. Det skriver Aftonbladet, som har gjort en kartläggning. –...

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt. Svensk...

Föreslår kannibalism för att rädda klimatet

Utspel. Att börja äta människokött kan vara ett sätt att rädda klimatet. Det menar Magnus Söderlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Vissa tabun...