Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Plusarkiv: Pingstteologer önskar samarbeta med Livets ord

Nyheter · Publicerad 04:35, 12 maj 2010
Pingstteologer önskar
samarbeta med Livets ord I pingströrelsen finns det flera röster som vill att rörelsen ska inleda ett utbildningssamarbete med Livets ord. En av dem är professorn i kulturantropologi, Jan-Åke Alvarsson.

Jan-Åke Alvarsson, pingstvän och föreståndare för Institutet för pentekostala studier på Uppsala universitet, menar att Pingströrelsen i många avseenden skulle tjäna på att samverka med Livets ord.
– De har ju inte minst väldigt många internationella pentekostala kontakter världen över som är intressanta för Pingst, säger han, när Världen idag möter honom på Pingst rådslag.
Det har bara gått ett par minuter efter att beslutet om ny utbildningsinriktning, med reservation för öppning till andra samfund, är taget.

Jan-Åke Alvarsson, som tidigare varit rektor för Pingströrelsens teologiska seminarium, PTS, i över tio år, ser att PTS och Livets ords teologiska seminarium bland annat skulle kunna använda varandras lärare.
– Livets ord har väldigt duktiga lärare, så tänk om vi kunde poola resurser. Det skulle vara helt enormt, tycker jag.

Men det finns väl sådant som skiljer rörelserna åt?

– Visst har vi olika syn i vissa frågor, men framför allt ser vi gemensamt i många frågor. Inte minst då karismatiken och i frågor som rör hur man förkunnar.
– Vi har även en likartad bibelsyn, där vi skulle kunna stötta varandra mycket.

Är frågan känslig i Pingst?

– Den har varit mycket känslig, men inte längre. Även om Livets ord ännu inte är lika accepterad av det svenska samhället som pingströrelsen är, så har man ändrat sig inom Pingst.
– Skillnaderna finns där, men de är inte större än mot några andra samfund. Det är möjligt att det skulle vara kontroversiellt för Pingst att samarbeta med Livets ord ur samhällets synvinkel, men det spelar ju ingen roll. Det intressanta är ju hur vi i Pingst ska stärka det teologiska fältet, vilket jag tror att vi skulle kunna göra genom ett samarbete med Livets ord.

Även högskolelektorn Göran Lennartsson, som är ämnesansvarig för Exegetisk teologi vid PTS, är positiv till ett samgående med Livets ords teologiska seminarium.
– Det vore lysande, säger han till Världen idag.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se
Mer om pastorutbildningssamarbetet: Unisont ja till ny pastorsutbildning på Pingst FFS rådslag

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...