Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Plusarkiv: Kultur: En källa i utbrändhetens öken

Nyheter · Publicerad 04:45, 20 aug 2010
En källa i utbrändhetens öken Prästen Anders-Petter Sjödins har skrivit en tänkvärd bok om lärjungaskap. Det är en bok som präglas av visdom, erfarenhet och vägledning, och håller för att återvända till på gång, anser Börje Norlén.

Anders-Petter Sjödin,
präst i Furulundskyrkan i Partille, är ingen flitig författare. Fjorton år efter den av många uppskattade boken Sök Guds ansikte kommer nu äntligen en uppföljare. Då handlade det om hans vision om väckelse och förnyelse i landet, i den nya boken rör han sig mer på det personliga planet. Lärjungaskap står i fokus och Sjödin poängterar att det inte handlar om lagiskhet, perfektionism eller gärningslära, utan om att röra sig i riktning mot Gud. En sådan process sker till stor del utanför offentligheten, men i rampljuset avslöjas på sikt om det fuskats med förberedelserna.

Författaren gör en jämförelse med idrottsmän, artister och framgångsrika forskare, som osedda ägnar mycket tid åt träning, övning och forskning. Författaren konstaterar helt riktigt att dagliga promenader med hunden gör större nytta för kroppen än ett enda intensivt gympass i månaden. På motsvarande sätt betyder ett dagligt umgänge med Herren mer för vår inre människa än snabba andliga kickar. Att ta itu med tankesystem som hindrar och begränsar eller för vilse och i stället formas av Jesu karaktär innebär en långsiktig, förebyggande andlig friskvård.

Kristuslikhet är något som tilltalar Sjödin och som han ställer i kontrast till det som teologen Bonhoeffer kallade "den billiga nåden". Författaren hävdar drastiskt att vi kan "paralyseras av nåden" så att det lärjungaskap som Jesus gav befallning om betraktas som något "lagiskt". Det Sjödin gång på gång återkommer till är att det finns ett pris att betala för ett passionerat, överlåtet och fokuserat lärjungaliv. Det kan föra med sig lidande och prövningar, "själens dunkla natt", som karmelitmunken Johannes av Korset uttryckte det i en bok från 1500-talet. Där beskrivs hur depression, förtvivlan och övergivenhet kan föra oss närmare Gud, "den levande kärlekslågan". Men Sjödin framhåller att i smärta och press kan en ljuvlig "kristusdoft" frigöras. Gud har resurser att mitt i ökentillvaron göra det omöjliga möjligt.

Sjödin berättar öppenhjärtigt och med befriande självdistans om sin egen vandring i utbrändhetens och tomhetens öken. Han som jobbade som inspiratör för OAS-rörelsen tappade själv inspirationen, som han skämtsamt beskriver det. Vägen tillbaka från ett prestations- och aktivitetsinriktat liv blev lång. Avskildhet, tystnad, lovsång och Guds ord har blivit de hjälpmedel som nu håller honom i balans. Intensivt trummar han in hur viktig förnyelsen av tankarna är för förvandlingsprocessen. Att "tänka rätt" är som att ställa in önskad frekvens på radion och i ett samarbete ge Gud möjlighet att verka.

I del två av boken ger Sjödin praktisk handledning och råd om grundläggande andliga övningar att praktisera för att utveckla den andliga karaktären. Det handlar om avskildhet, bibelläsning, bön, vila (sabbat) och tystnad. Här beskrivs även tjugo andliga övningar och livshållningar som hjälper oss fram på vägen. Under varje punkt har Sjödin en personlig kommentar om vad man behöver se upp med för att inte hamna fel mitt i alla vällovliga föresatser. Här finns mycket vishet att ta till sig. Med sin missionsbakgrund faller det sig naturligt att Sjödin i sitt slutord vill motivera alla moderna lärjungar för missionsuppdraget.
Anders-Petter Sjödin är en mycket beläst man och han delar generöst med sig såväl av sin rika bildning som sina djupgående personliga erfarenheter. Att få så mycket kunskap serverad på ett så lättläst sätt och med så fina personliga tolkningar och tillämpningar är verkligen en bonus. Det bidrar till att ge boken ett långt högre värde än det som kan värderas i pengar. Boken innehåller så mycket av djup av visdom, erfarenhet och vägledning att det inte räcker med en enda genomläsning för att upptäcka allt. Den förtjänar att återvända till i stilla begrundan gång på gång. Det är inte ofta en bok berör mig så djupt och jag har bara den förhoppningen till sist att det inte ska dröja ytterligare fjorton år till nästa bok.

Börje Norlén

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...