Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Plusarkiv: Kammarrättens dom har väckt ilska bland advokater i USA

Nyheter · Publicerad 09:48, 21 dec 2009
Det kommer att bli en kraftfull respons från vår sida.
Det säger Michael Donnelly från Advocates for homeschooling.


Kammarrättens dom, att ge socialtjänsten fortsatt rätt att tvångsvårda Dominic enligt lagen om vård av unga, har väckt stor ilska runt om i världen.
Inte minst i USA där organisationen Advocates for homeschooling, HSLDA, vars mål är att skydda föräldrars rätt att bedriva hemundervisning för sina barn, nu kommer att agera mot de svenska myndigheterna.
– Det blir en kraftfull respons från vår sida, säger Michael Donnelly som är talesman för organisationens internationella relationer.
Han berättar att HSLDA med över 87 000 medlemmar i 36 länder, nu kommer att uppmana sina medlemsländer att agera mot de svenska myndigheterna.
– Det som har hänt är oacceptabelt och vi kommer inte att ge oss förrän pojken är fri. Något sådant här skulle aldrig tillåtas i USA, konstaterar han.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

Deir Yassin – myten som bidrog till de palestinska flyktingarna

Israelkommentar Myten om den så kallade massakern i den ”fredliga” arabiska byn Deir Yassin i april 1948, strax... torsdag 2/4 00:00

När det kniper vill staten ha kyrkans hjälp

Ledare Förra veckan mötte statsministern trossamfunden: kristna, judar, muslimer och buddhister. På sin... torsdag 2/4 00:00

Döljer Jesus sanningen för vissa?

I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa... torsdag 2/4 00:10

Kraftfullt försvar för fåken

Språk. Det hotade ordet fåk – som provinsiellt betyder yrsnö eller snöstorm – är det i särklass hittills... måndag 30/3 07:00

Döljer Jesus sanningen för vissa?

I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa...