Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

Väckelsekristna och deras vilja att förändra samhället framställs som en del av en destruktiv utveckling i en rapport från Act Alliance, som Svenska kyrkan är en del av. (Bild från en stor utomhusgudstjänst i Rio de Janeiro, februari 2020.) Foto: Leo Correa/AP/TT

Pingstvänner svartmålas i kyrklig rapport

Utvecklingen i Sydamerika, där bland annat pingströrelsen vuxit enormt, har inneburit att troende med konservativa värderingar, såsom evangelikaler och katoliker, är på frammarsch. Det oroar i en annan del av kristenheten.

I en ny rapport, finansierad av Svenska kyrkan, beskrivs motstånd mot abort, dödshjälp och samkönade äktenskap som uttryck för fundamentalism.

Nyheter · Publicerad 12:30, 9 jun 2021

Det är den brasilianske professorn Magali do Nascimento Cunha, som bland annat haft toppositioner inom Kyrkornas världsråd, som ligger bakom den nyligen publicerade rapporten ”Fundamentalism, demokratikris och hotet mot mänskliga rättigheter i Sydamerika”.

Rapporten har tagits fram i den latinamerrikanska grenen av Act Alliance där en lång rad kyrkliga samfund och organisationer ingår, däribland Svenska kyrkan och Diakonia.

I rapporten framställs väckelsekristna och deras vilja att förändra samhället som en del av en destruktiv utveckling, medan mer vänsterliberala teologiska strömningar som historiskt verkat för ”social revolution” beskrivs som goda.

Magali do Nascimento Cunha kopplar återkommande ihop konservativa evangelikaler och katoliker med begrepp som fundamentalism och ”framgångsteologi”.

Den som står för en biblisk syn på äktenskap och familj är i själva verket en del av en viss ”ekonomisk-politisk” agenda för att bevara patriarkala strukturer och status quo i politiken, hävdas det i rapporten.

Den som ogillar transideologi eller argumenterar mot samkönade äktenskap är motståndare till varje form av ”social rättvisa”, kan man även läsa.

Väckelsekristna anklagas för att sprida desinformation och moralpanik, och när man verkar inom litteratur, media och utbildning beskrivs detta som ”kulturell krigföring”.

Också den gigantiska arenasatsningen i Brasilien i början av 2020 som Världen idag tidigare berättat om, ”The Send”, där 150 000 unga lovsjöng Jesus tillsammans, nämns under rubriken ”kulturell krigföring”.

I slutfasen av rapporten anklagas bland annat evangelikala och katoliker för att vara del av rörelser som försöker ”ta kontroll över” och ”hotar” demokratin.

Andra kristna rörelser behöver nu slå tillbaka, enligt författaren, som skriver att det är viktigt att ”klä av” de konservativa och påstår att det dessa grupper egentligen vill ha är total överlägsenhet (supremacy) i samhället.

Rapporten är publicerad på Svenska kyrkans webbplats. Det är också Svenska kyrkans utrikesgren Act som finansierat rapporten, även om man betonar att man inte nödvändigtvis står bakom allt som sägs däri.

Även Svenska missionsrådet har lyft fram rapporten, och Magali Do Nascimento Cunha var en av talarna vid missionsrådets digitala seminarium i förra veckan då man diskuterade utvecklingen i Latinamerika.

Act Alliance

Act Alliance är det största samarbetsorganet av protestantiska och ortodoxa kyrkor i världen när det gäller bistånds- och utvecklingsarbete.

Alliansen har över 130 medlemmar i form av kyrkliga samfund och organisationer från hela världen.

Den senaste tiden har Act Alliance inte minst profilerat sig med arbetet för ”genusrättvisa”, något man bland annat kopplar till kvinnors rättigheter, kamp mot ”patriarkala strukturer” och för ”aborträtt”.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00