Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Pingstledare ska lära sig tjäna under press

Pingst Ledare 2018 hålls i år på tre orter, med start i Umeå på lördag. I november kommer turen till Västerås och Jönköping och man räknar med ännu fler deltagare än förra året. – Det är roligt att det är finns stort intresse. Dagarna är tänkta som en stor injektion in i det våra frivilligledare bär, säger Pingst föreståndare Daniel Alm.

Nyheter · Publicerad 17:00, 19 okt 2018

Daniel Alm nämner bön och lovprisning som en av de viktigaste beståndsdelarna under ledardagen. Det är viktigt att erfara något tillsammans, menar han.

Huvudbudskapet från honom till deltagarna handlar om att karismatik och diakoni hör ihop. Hur ska man som ledare orka med press, utsatthet och ensamhet och samtidigt kunna möta människors behov?

– Jag slår an ett tonläge utifrån det vi står i som rörelse, om att det finns en kraftkälla både för de egna behoven och för den här världens skull, säger Daniel Alm och förklarar att många inom rörelsen längtar efter att vara med i ett meningsfullt sammanhang, att vara en församling för människors skull.

– Under perioder i kyrkans historia har man dragit sig undan från världen för att hålla sig ren och obesmittad, men syftet med karaktärsdanandet är inte att jag ska sköta mig utan att jag ska komma med hopp till andra,

Daniel Alm konstaterar att pendeln slår av och an, från att kyrkan ska avskilja sig till att bara bli socialt orienterad.

– Jag brukar säga att man både kan vara tungomålstalande och känna det lokala kommunalrådet, både sjunga i Anden och satsa på soppkök och stöd till utsatta människor, säger Daniel Alm.

Vid dagen i Umeå, liksom vid de övriga ledardagarna, kommer det att finnas sju huvudspår: gudstjänst, generationer, omsorg, ledarskap, nya människor, mission och ledarskap.

Under varje spår finns olika seminarier att välja mellan, exempelvis teknik, Sport for Life, beroendefrågor, integration och profetisk gåva. Vissa workshops är regionala och det är många olika talare som är involverade.

– Det är väldigt roligt. Vi lever i en fantastisk tid där många kommer till tro. Vi står inför utmaningar, men har också mycket att fira. Jag hoppas att de här dagarna ska leda till en fortsatt god utveckling, säger Daniel Alm.

Vi står inför utmaningar, men har också mycket att fira. Jag hoppas att de här dagarna ska leda till en fortsatt god utveckling.

Prisade evangelister hyser hopp för Sverige

Prisceremoni. För elfte gången har Evangelistfonden delat ut stipendier till Årets evangelister. – Ingen kan ensam förändra hela världen. Men om vi alla vinner en...