Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Pelle Hörnmark, föreståndare för Pingst - fria församlingar i samverkan, ser fram emot helgens Rådslag som hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Bilden är från pastorsnätverkets konferens som hölls i januari i år i Stockholm. Foto: Samuel Björk

Pingst ska bli vassare

I helgen möts landets pingstförsamlingar till gemensamt rådslag.– Jag tror att de här mötesplatserna är viktiga för endräkt och enhet, säger pingstföreståndaren Pelle Hörnmark.

Nyheter · Publicerad 00:01, 8 maj 2015

I dag inleds Pingst – fria församlingar i samverkans rådslag i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

Det här året är det inga stora förändringar på tapeten, om man jämför med den process som EFK går igenom och fattar beslut om i helgen. Däremot vill pingstföreståndaren Pelle Hörnmark betona vikten av gemenskap och samhörighet.

– Jag tror att de här mötesplatserna är viktiga för endräkt och enhet. De lite mer känslomässiga bitarna är också viktiga, att mötas, träffas. Det är viktigt för gemensamheten, säger Pelle Hörnmark till Världen idag.

Det högst prioriterade för pingströrelsen i Sverige är detsamma som varit aktuellt de senaste åren.

– Det är tillväxt och församlingsplantering men också vårt visionsarbete. Vi vill vässa oss och bli tydligare i vårt uppdrag. Därför har vi ett antal seminarier på lördagen där jag bett de olika verksamhetsledarna inom olika områden att visionera fem år framåt i tiden. Det ska bli spännande, säger Hörnmark.

Sedan några år tillbaka pågår ett nätverksarbete inom Pingst FFS för att bli effektivare i arbetet, nationellt och internationellt.

– Vi har fortsatt med det vi kal­lar för "fullt utbyggt pingst" där vi vill se synergieffekter mellan de olika församlingarna och organisationerna. Det märks bland annat inom missionen där vi har börjat jobba med nyckelstäder på ett antal ställen i världen, där vi från olika verksamheter hjälps åt med gemensamma visioner, vi delar på personal. Det är också något som märks mer och mer i det dagliga arbetet, berättar Pelle Hörnmark.

Pingströrelsen i Sverige står på ett sätt i en unik situation med ett registrerat samfund och en samarbetsförening. Båda med namnet Pingst – fria församlingar i samverkan, och Pelle Hörnmark är föreståndare för båda organisationerna. Hur det kommer att se ut på lång sikt är svårt att veta, tror Pelle Hörnmark.

– I dag är de i princip synonyma, med ytterst liten diskrepans. När församlingar går med i Pingströrelsen så är det inte i det ena eller det andra. Man går med i trossamfundet, men all vår verksamhet ligger i föreningen. Vi uppfattar det som ett bättre sätt att hantera vår gemenskap, där församlingarna beslutar tillsammans – det skapar delaktighet.

När det gäller föreståndarfrågan så är det något som kommer att börja arbetas med under helgens rådslag. Pingst FFS har föreståndarval vart fjärde år och årets kongress blir ett avstamp inför valet 2016.

Det finns ingen gräns för hur många gånger en föreståndare kan bli omvald, men frågan om hur han ställer sig till att kunna bli omvald, ber Pelle Hörnmark att få återkomma till efter helgens samlingar.

Som en del av rådslaget hålls en särskild visionskväll i Filadelfiakyrkan på fredagskvällen.

– Det är ett tillfälle där jag som föreståndare kan ta upp saker som jag ser är viktiga och spana mot framtiden. De övriga inslagen i rådslaget är mer av samtal, diskussioner och beslut. Här tar vi tid för bön, lovsång och nattvardsfirande, säger Pelle Hörnmark.

Även EFK har kongress på lördag, har du någon hälsning till den grenen i det kristna familjeträdet?

– Kom igen! Sverige behöver er, EFK, mer än någonsin, avslutar Pelle Hörnmark.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se

Fakta.
Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan bildades 2001 som ett steg i att stärka och strukturera det gemensamma arbetet som pågått sedan rörelsens start i början av 1900-talet.

År 2004 aktiverades trossamfundet som i dag har samma namn. Församlingar som är med i trossamfundet får stärkt juridsk status, tystnadsrätt för pastorer och möjlighet att ta emot kyrkoavgift via skattsedeln. Dessutom ligger vigselrätten i trossamfundet.

1 januari 2013 hade rörelsen 457 medlemsförsamlingar som tillsammans har 83 684 medlemmar.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...