Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Migrationsverkets lokaler i Märsta. Foto: Anders Wiklund/TT

Pingst granskar konvertitärenden

Pingst Sverige ber nu sina medlemsförsamlingar att skicka in alla asylärenden som rör afghanska konvertiter från de tre senaste åren. Initiativet kommer från Pingst integrationsråd, som märkt att konvertiter har fått allt svårare att övertyga Migrationsverket om sin kristna tro.

Nyheter · Publicerad 14:37, 26 nov 2018

Församlingar runtom i Sverige upplever att Migrationsverket skärpt kraven på konvertiter från islam som åberopar sin kristna tro i asylprocessen. Den avgörande händelsen var när en medlem i Pingst Jönköping för en dryg månad sedan tog sitt liv efter ett avslag.

– Vi i Pingst Integration har bestämt oss för att gå till botten med detta och göra en utredning där vi ska försöka kartlägga detta och få en helhetsbild av antalet negativa och positiva beslut kopplat till konversion från Migrationsverket, uppger pastor Christian Mölk från Pingst Härnösand.

Nyligen gick därför ett brev ut till alla svenska pingstförsamlingar, där de uppmanas att skicka in beslut för så många afghanska konvertiter som möjligt.

"Det är många församlingar som har glädjen att ha konvertiter från Afghanistan som församlingsmedlemmar men många kämpar samtidigt med frågor som handlar om att denna grupp inte blir trodda av Migrationsverket när det gäller sin kristna tro," skriver Pingsts integtrationsråd i mejlet.

"Vi ser med stor sorg och bestörtning på att en av våra medlemmar inte orkat med denna process längre och nyligen tagit sitt liv, och ser ett stort behov av att förändra situationen för denna utsatta grupp."

Gruppen vill nu göra en kartläggning över asylbeslut som gäller afghanska konvertiter.

"Vi är helt beroende av er hjälp i detta arbete genom att vi kommer behöva kopior av alla Migrationsverkets beslut, positiva och negativa, för alla era [afghanska] medlemmar som under de senaste tre åren tagit emot Jesus," skriver gruppen.

"Vi hoppas att ni vill bidra till denna statistiska kartläggning som vi tror ska bli en viktig input till en större process för att våra syskon ska bli trodda i sin kristna tro."

Migrationsverket lät göra en så kallad tematisk uppföljning av konvertitärenden för ett knappt år sedan. Då konstaterade myndigheten att man ställt onödigt detaljerade frågor i två av 28 fall. Men man såg inga systematiska brister i utredningarna, som i samtliga fall lett till avslag.

Sveriges kristna råd, SKR, har en pågående dialog med Migrationsverket om konvertitärendena. SKR har påpekat att det finns många problem, bland annat med tolkar som inte kan rätt terminologi, med utredare och juridiska biträden som inte gör sitt jobb tillräckligt väl, och med för högra krav på den asylsökande.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...