Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Pingst bjuder in minister till rådslag

Pingströrelsen bjuder nu in Kultur- och demokratiminister Amanda Lind till sitt rådslag i maj. Anledningen är hundraårsfirandet av demokrati och allmän rösträtt i Sverige, ett skeende där den baptistiska rörelsen var före sin tid.

Nyheter · Publicerad 08:00, 4 feb 2019

Pingst rådslag hålls en gång per år och är Pingst FFS högsta beslutande organ.

– Vi har bjudit in kultur- och demokratiministern för att hon ansvarar för trossamfundsfrågor och vi vill ha en kontakt med ansvarig minister. Pingströrelsen är en del av de svenska folkrörelserna och det svenska civila samhället, påpekar Daniel Alm, ledare för Pingst Sverige till Världen idag.

I sin inbjudan till Amanda Lind nämner han att Sverige är inne i ett hundraårsfirande av demokratin och att Pingströrelsen är en del av den baptistiska rörelse som grundade den första demokratiska föreningen i Sverige, en förening där kvinnor och män var likställda och hade samma rösträtt.

”Detta skedde redan år 1848, sju decennier före riksdagens beslut om att ge kvinnan allmän rösträtt”, skriver Alm i brevet till ministern.

Han berättar vidare i brevet till ministern att Pingströrelsen har 439 församlingar i Sverige och att man samlar tiotusentals människor i olika åldrar varje vecka, i allt ifrån gudstjänster till socialt hjälparbete och språkcafé för nyanlända.

– Vi hoppas att vi får ett möte med ministern där vi kan fokusera på våra frågor. Vi upplever att frågorna om religionsfrihet är aktuella och jag tror att framtidstron i samhället kommer påverka hur framtiden för oss troende ser ut, säger Daniel Alm.

I avslutningen av brevet skriver Daniel Alm att regeringen och riksdagen finns med i trossamfundets förböner: ”Vi ber om välsignelse, vishet och vägledning i beslutsfattandet.”

– Kyrkans roll i samhället är att vara bedjande, evangeliserande, hjälpande och profetisk, framhåller Daniel Alm.

– Vi är ett bedjande folk som har en kallelse att be för makthavare, att ge hjälp till utsatta, dela evangeliet med alla och vara en röst i tiden. Detta stämmer väl med Pingströrelsens framtidsbild där vi uttrycker vår längtan om att gestalta genuin kärlek till Jesus och människor, vara en röst i samhället och en växande rörelse.

Att vara en profetisk röst i tiden, påpekar Alm, kan ibland innebära att man också för fram kritik,

– Men eventuell kritik behöver inte innebära avsaknad av dialog eller isolation. Med vår inbjudan visar vi att Pingströrelsen vill ha en dialog med regeringen.

Pingst Rådslag äger rum den 17 maj i Filadelfiakyrkan i Stockholm.

Vi hoppas att vi får ett möte med ministern där vi kan fokusera på våra frågor.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...