Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Piensoho: ”Vår läsning av Bibeln har förändrat sig förut”

Niklas Piensoho fortsätter med sin uppmärksammade bibelundervisning om homosexualitet. Kontentan i pastorns undervisning är att den historiska kristna kyrkans bibelsyn angående detta möjligen inte är huggen i sten.

– Beror det på att tidsandan håller på att äta sig in i oss? Eller är det den helige Ande som faktiskt ger oss lite mer klarhet och ljus? undrar Piensoho.

Nyheter · Publicerad 08:00, 15 nov 2022

Förra tisdagen berättade Världen idag att Niklas Piensoho, pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm, i sin undervisningsserie ”Brännande frågor” uttryckt att han anser att personer som lever i en samkönad relation kan vara ledare i församlingen.

I torsdags höll Piensoho ytterligare ett bibelstudium på temat – ett seminarium där han hade utlovat att svara på frågan om huruvida alla samkönade sexuella handlingar är fel.

I detta seminarium, som går att ta del av via församlingens Youtubekanal, betonar Piensoho till en början att han inte har för avsikt att byta äktenskapsteologi eller lägga fast någon ny position.

– Det är inte min avsikt. Jag låter er höra mig brottas med bibeltexterna. Jag är inte säker på att jag har allt ljus över detta.

Därefter levererar Piensoho en bibelundervisning som går stick i stäv med pingströrelsens historiska bibelsyn vad gäller sex och samlevnad.

I avsnittet ”Homosexualiteten i Romarbrevet 1”, läser Niklas Piensoho orden i Romarbrevet 1:18-32 där det bland annat står skrivet: ”Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.”

En överväldigande majoritet av den världsvida kristna kyrkan är ännu i dag överens om att Bibeln är tydlig med att Guds enda tanke med sexualiteten är att den ska finnas inom äktenskapet mellan en man och en kvinna. Men Niklas Piensoho säger sig vara tveksam till om denna undervisning från Paulus har något att säga till den som vill följa Jesus och samtidigt avser att leva i trohet i en homosexuell relation.

En möjlig tolkning är, enligt Piensoho, att homosexualitet var en del av den tidens avgudadyrkan samt att Paulus snarare utgår från heterosexuella människor vars aptit på sex blivit gränslös.

Niklas Piensoho påpekar även att Romarbrevet skrevs under antikens tid, i en helt annan kultur än den nu rådande. Slaveriet samt kvinnor på ledande positioner i församlingen är exempel på frågor där kristna åberopat olika bibelord till stöd för skilda åsikter, säger han.

– Vi har kunnat ändra oss och vår läsning av Bibeln har förändrat sig.

Piensoho kastar ut frågan om det är acceptabelt att ny kunskap för med sig ett nytt sätt att läsa Bibeln.

– Beror det på att tidsandan håller på att äta sig in i oss? Eller är det den helige Ande som faktiskt ger oss lite mer klarhet och ljus?

– Jag vill inte med självklarhet säga det ena eller det andra, men jag vill tänka att den helige Ande fortsatt leder sitt folk och inte har övergett oss, säger han.

Niklas Piensoho avslutar sitt senaste bibelstudium med en uppmaning om att läsa Bibeln, vända på stenarna och fundera. Något rakt svar på frågan om huruvida alla homosexuella handlingar är synd blev det inte.

Jag vill inte med självklarhet säga det ena eller det andra.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Piensohos bibelstudier väcker sorg hos medlemmar i Filadelfia

Stockholm. Bibelstudierna ”Brännande frågor”, där Niklas Piensoho ifrågasatt den klassiska kristna synen på... torsdag 30/3 10:12

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00