Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.
2 Timoteusbrevet 1:7

Världen idag

Piensoho bemöter delar av kritiken mot bibelstudier

Niklas Piensohos bibelstudium om samkönade relationer har rönt stor uppmärksamhet. I ett färskare framträdande säger sig pastorn vilja ”göra några nyanseringar” och betonar att han tror att Bibeln är Guds ord. Samtidigt hävdar han att Paulus sällan omnämner specifika handlingar som synd.

Nyheter · Publicerad 07:00, 14 dec 2022

Världen idag har vid flera tillfällen berättat att Niklas Piensoho, pastor i Filadelfiakyrkan i Stockholm, i ett par bibelstudier ifrågasatt den klassiska kristna, bibelgrundade, synen på utlevd homosexualitet. Nu kommer Piensoho med ett nytt bibelstudium där han kommenterar sina uttalanden.

I bibelstudiet med rubriken ”Villkoren för vårt uppdrag som kristna” påpekar Piensoho att han tror att ”Bibeln är Guds ord” och att den ”är oerhört respektingivande”. Han tillbakavisar att han skulle ha intagit en ny hållning eller position, men säger sig vilja ”göra några nyanseringar”.

Niklas Piensoho säger att han aldrig under sina många år inom kyrkans värld har lyssnat till något bibelstudium om de bibeltexter (om utlevd homosexualitet) som han lyft fram på sistone.

– När man säger att ”du har ändrat” så blir min fråga: Från vad då?

Paulus pekar, enligt Piensoho, ytterst sällan ut enskilda handlingar när han talar om synd.

– Han talade om syndens makt. Hela hans logik i Romar­brevet 1 är att inte peka ut vissa människor som särskilt skyldiga.

Niklas Piensohos resonemang landar i att risken med att tala om vissa handlingar som synd är att människor som inte brottas med just detta skulle kunna få för sig att de själva inte är syndare.

– Vilket ju är obibliskt. För om vi säger att synden inte finns hos oss, då ljuger vi och sanningen finns inte i oss. Vi sliter med det allihop, det tror jag man ska vara medveten om, säger Piensoho.

Teologen och bibelläraren Olof Edsinger har flera synpunkter på resonemangen från Piensoho.

– Jag tror att jag förstår vad Piensoho menar, men man kan ju också resonera precis tvärtom: Paulus visar att vi alla är skyldiga och ger väldigt många exempel på hur detta yttrar sig, säger han.

Olof Edsinger menar vidare att sund förkunnelse inte är detsamma som att sluta tala om specifika handlingar.

– Snarare är det förkunnarens ansvar att måla den breda paletten och visa hur vi alla utmanas. Men det gör inte att enskildheter blir mindre viktiga. I Romarbrevet 1 listar Paulus hela 21 olika synder, och i kapitel 13 återkommer han med varningar för bland annat otukt, säger Edsinger.

I ett av de omdiskuterade bibelstudierna svarade Niklas Piensoho ja på frågan om en person som lever i en samkönad relation kan vara ledare i en kristen församling. Nu uppger Filadelfiapastorn att han inte skulle avskilja en person i den livssituationen till pastor, detta på grund av att ”det skulle skapa konflikt”.

– Det skulle leda till en mängd diskussioner som inte gör nytta för någon.

Piensoho uppger att han, då han svarade ja på frågan, tänkte på ”det vi kanske beskriver som volontäruppgifter”.

Niklas Piensohos bibelstudier har väckt starka reaktioner där många riktat kritik mot hans resonemang. Två av kritikerna är pastorn Josef Barkenbom och teologen Anders Gerdmar.

Barkenbom har en Youtubekanal där han tillsammans med Gerdmar lyssnar till, kommenterar samt reagerar på Niklas Piensohos förkunnelse om samkönade sexuella relationer.

Reaktionsvideon har, i skrivande stund, fått närmare 10 000 visningar.

”Jag tackar Gud för ert bibeltrogna bemötande av den här aktuella frågan”, skriver en lyssnare i en kommentar.

Paulus visar att vi alla är skyldiga och ger väldigt många exempel på hur detta yttrar sig.

Piensoho om hbtq

Några axplock från Niklas Piensohos omdiskuterade bibelundervisning om samkönade relationer:

• Låter sin församling veta att han är osäker på om den globala kyrkans förståelse för Bibelns äktensskapssyn är den rätta: ”Jag låter er höra mig brottas med bibeltexterna. Jag är inte säker på att jag har allt ljus över detta.”

• Kastar ut frågan om det är acceptabelt att ny kunskap för med sig ett nytt sätt att läsa Bibeln: ”Beror det på att tidsandan håller på att äta sig in i oss? Eller är det den helige Ande som faktiskt ger oss lite mer klarhet och ljus?”

• Säger att Bibeln inte ordagrant anger utlevd homosexualitet som synd.

• Undervisar om att den som lever i en samkönad sexuell relation kan vara såväl medlem som ledare i en kristen församling.

• Är tveksam till om Paulus undervisning i Romarbrevet 1 har något att säga till den som vill följa Jesus och samtidigt avser att leva i trohet i en homosexuell relation.

Högsta antalet fängelseår för grov brottslighet i Sverige

467 utdömda fängelseår i fjol. Det är den högsta siffran sedan den myndighetsgemensamma satsningen... onsdag 29/3 10:00

Inte konstigt att Ungern tvekar godkänna Sverige

Ledare Så var det dags för ännu ett pinsamt bakslag för Sverige. Ungern följde Turkiets exempel och... onsdag 29/3 00:10

En viktig reform smulas sönder

Israelkrönika Det spelar nästan ingen roll vilken israelisk nyhetssändning man lyssnar till nu för tiden,... onsdag 29/3 00:00