Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Persson om polishärvan: Doft av bananrepublik

Kriminologen Leif GW Persson är övertygad om att rikspolischefen Anders Thornberg kände till härvan mellan två polischefer, men underlät att agera. Han tror att det bara är en tidsfråga innan både Thornberg och de inblandade cheferna får avgå.

Nyheter · Publicerad 07:00, 15 dec 2022

I onsdags berättade Världen idag att Mats Löfving, regionpolischef i Stockholm samt ställföreträdande rikspolischef, omplaceras. Anledningen är en utredning om huruvida Löfving, i sin dåvarande roll som chef på Noa, gjort sig skyldig till tjänstefel i samband med anställningen av Linda Staaf som underrättelsechef.

Nyligen har det nämligen framkommit att Löfving och Staaf haft ett förhållande. Löfving tog även beslut om en pistol till Staaf, trots att en intern utredning konstaterat att hon inte var behörig att bära tjänstevapen, uppger Dagens Nyheter.

En säkerhetschef inom polisen anmälde, efter ett samtal med Linda Staaf, Löfving för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande.

Enligt Expressen har Mats Löfving vid flera tillfällen oväntat dykt upp i Linda Staafs närhet när hon begett sig ut i joggingspåret eller besökt badhus och bagerier. Staaf själv anser dock inte att Löfving utsatt henne för något brott.

En åklagare lade snabbt ned anmälan mot Löfving och sedan gick månaderna utan att något hände.

Polisprofessorn Leif GW Persson är kritisk mot rikspolischef Anders Thornbergs passivitet vid tiden för polisanmälan mot Löfving. Kriminologen säger sig vara säker på att rikspolischefen kände till detaljerna i ärendet långt innan härvan nådde ut i medier.

– Om det inte hamnat i media hade han inte agerat över huvud taget. Han har känt till det sedan begynnelsen och förmodligen handlar det om att man vill ha husfrid. Doften av bananrepublik blir oerhört påtaglig här, säger Persson till Aftonbladet.

Tidigare har det uppgetts att Linda Staaf efter årsskiftet skulle börja arbeta på justitiedepartementet, men nu uppger Expressen att polismyndigheten beslutat att Staaf ska jobba kvar på Noa.

– Hon är anställd av polisen och det här är polisens beslut, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till tidningen.

Leif GW Persson tror dock att såväl Thornberg och Löfving som Staaf kommer att tvingas bort från sina respektive tjänster.

– Det är för mycket redan nu, säger han i TV4:s Nyhetsmorgon.

Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog förklarar för SVT varför ett förhållande mellan Staaf och Löfving kunde vara en säkerhetsrisk.

– Sårbarheten är att främmande makt kan använda hot om att avslöja den här hemligheten för att få information som är säkerhetsklassad, säger han.

Han menar att det inte finns någon annan väg än att försätta en av personerna ur tjänstgöring när det gäller en relation mellan två chefer på så här hög nivå och att detta ansvar är rikspolischefens.

Varken Mats Löfving eller Anders Thornberg har ställt upp på intervjuer om polis­anmälningarna. Thornberg menar att det är ett personalärende, men det är en förklaring som sågas av Tommy Iseskog.

– Det handlar inte om ett personalärende utan om ett ärende som har med rikets säker­het att göra, säger han till SVT.

Staaf bekräftade i höstas att hon i dag lever i ett förhållande med överbefälhavare Micael Bydén som i juni skilde sig från sin hustru. Enligt SVT:s källor förekom länge uppgifter kring Micael Bydéns relation med Linda Staaf, men Försvarsmakten vill inte uppge när man gjorde den sedvanliga säkerhetsprövningen kring ÖB:s nya förhållande.

Om inte det hamnat i media hade han inte agerat över huvud taget.

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00