Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Påven väljer kriminella i stället för präster

På Skärtorsdag får 12 unga kriminella antagligen att få ett minne för livet. Då får de nämligen sina fötter tvättade – av påven. Franciskus fortsätter att bryta mot traditionerna och väljer ett fängelse i stället för Peterskyrkan.

Nyheter · Publicerad 08:52, 22 mar 2013

Ändringen av de ursprungliga planerna, som Vatikanen meddelade på torsdagen, har fått stor uppmärksamhet i media världen över. I stället för att fira den högtidliga mässan i Peterskyrkan som annars tänkt var, beger sig nu den nyvalde påven till ett ungdomsfängelse i Rom.

I Skärtorsdagens mässa i katolska kyrkor tvättar den celebrerande prästen – som ju också kan vara påven – fötterna på tolv män; detta för ett erinra om kärleksbudet och om hur Jesus tvättade lärjungarnas fötter. På senare år har denna mässa som regel firats i Lateranbasilikan, Roms domkyrka, där 24 prästerliga fötter symboliskt har tvagats av biskopen av Rom, det vill säga påven.

Eftersom den nyvalde påven Franciskus ännu inte hunnit ta sin domkyrka i besittning, var tanken att gudstjänsten skulle äga rum i Peterskyrkan. Men – Franciskus hade en helt annan uppfattning. I stället för Peterskyrkan blir det, på påvens uttryckliga önskemål, mässa, präglad av liturgisk enkelhet, i ungdomsfängelset Casal del Marmo.

Som ärkebiskop av Buenos Aires brukade kardinal Bergoglio fira Skärtorsdagsmässan i fängelse, på sjukhus eller i härbärgen för fattiga och marginaliserade, och som påve ser Franciskus ingen anledning att bryta denna vana.

Casal del Marmo har haft påvlig påhälsning förut. 2007 besökte Franciskus företrädare, påve emeritus Benedikt XVI fängelset, där de unga lagbrytarna utbildas till bland annat snickare, skräddare och kockar.

Dags för ett 12-stegsprogram för avgiftning av digitalt beroende

Ledare Varningar för den digitala livsstilens konsekvenser duggar allt tätare. Det höga tempot och den... onsdag 3/3 00:10

Kristna oroliga att förlora sin frihet efter beslut i kongressen

USA. En kristen konditor eller florist kan tvingas sälja arrangemang för samkönade bröllop och en... onsdag 3/3 13:00

Unga judar i Malmö: Vi angrips i skolan

Rapport. I princip alla de 14 judiska barn och ungdomar som intervjuades för en ny rapport om antisemitism i... onsdag 3/3 09:00

Hur Israel än agerar i vaccinfrågan skulle det anses fel

Israelkommentar Det faktum att staten Israel, i likhet med alla andra länder i världen, enbart erbjuder...
Följ Världen idag i sociala medier