Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Foto: Alessandra Tarantino/AP/TT

Påven kritiserar konsumismen

I den apostoliska skrivelsen Evangelii Gaudium går påve Franciskus till attack mot dagens globala ekonomiska system. "Pengar måste tjäna, inte regera", skriver han.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 nov 2013

Påven Franciskus har väckt uppmärksamhet världen runt för att han vid flera tillfällen valt att avstå påvliga förmåner och ofta talar om de fattigas situation. När en apostolisk skrift av honom nu offentliggjorts, där han berör en rad aktuella områden i den katolska kyrkan, väljer han också att återigen ge en känga till konsumismen i västvärlden.
"Vi har skapat nya avgudar. Forntidens dyrkan av guldkalven har återvänt i en ny och hänsynslös skepnad i form av avgudadyrkan av pengar och den diktatur som en opersonlig ekonomi innebär, och som saknar ett verkligt mänskligt syfte."

Katolska kyrkans ledare lyfter fram behovet av att ta de utsattas parti i samhället och att motsätta sig en kultur där saker ständigt ska kastas bort och ersättas av något nytt. Vi bör inte sätta vår tilltro till att marknadsekonomin skulle äga en inneboende godhet, poängterar påven.
"Nästan utan att vara medvetna om det, är vi på väg att bli oförmögna att känna medkänsla när vi möter de fattigas rop, att gråta för andra människor smärta, och att känna ett behov att hjälpa dem, som om allt detta var någon annans ansvar och inte vårt eget."

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se