Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Påvemöte utan synkretism

Påven varnar för religionsblandning. Ett halvår före ett vatikanarrangerat interreligiöst möte i Assisi, höjer påven ett varningens finger mot synkretism.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 apr 2011

Det interreligiösa mötet i Assisi i oktober i år markerar 25-årsjubileet för det första Assisimötet under påven Johannes Paulus II.

Vatikanen framhäver i inbjudan att alla "genuint troende människor, oavsett sin särskilda tro" har ett gemensamt intresse för fred och en gemensam grund för dialog. Det ska dock inte uppfattas som att alla vägar bär till Gud.

Vatikanens presskontor meddelar att sammankomsten av dem som är olika inte ska ge intryck av att det ryms relativism som "förnekar sanningens grundläggande mening och möjligheten till att nå fram till den", skriver norska Dagen.

Det är avsatt tid till bön och gemenskap under arrangemanget, men den kommer inte att ske gemensamt.

varldenidag.se
webbredaktionen@varldenidag.se

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16