Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Författaren Mattias Hagberg fascineras av aposteln Paulus, som här är illustrerad av italienska konstnären Bartolomeo Montagna. Foto: Creative Commons

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord och filosofiska utläggningar om Paulus radikala omvändelse.

Nyheter · Publicerad 14:00, 21 feb 2019

Det är inte var dag som aposteln Paulus är i fokus i Sveriges Radio. Men i en essä som radiobolaget publicerade den 14 februari ägnar författaren Mattias Hagberg vartenda ord åt just Paulus.

”Jag är varken troende eller teologiskt skolad. Men jag återvänder ändå gång på gång till de där texterna av Paulus som återfinns i slutet av Nya testamentet”, skriver han.

Mattias Hagberg skriver att Paulus är nödvändig för att förstå det västerländska, men han menar att Paulus också är något mer – ”och kanske viktigare”.

Det Mattias Hagberg har fastnat för verkar vara Paulus förmåga att bryta med allt det gamla – att lämna det man trodde var sant och omfamna något nytt.

”Jag läser, och jag läser om, och som alltid fångas jag av tonfallet, av det grundläggande ackord som ljuder genom alla sju breven. Paulus är beredd att ompröva och utmana allt; sig själv, samhället, religionen, makten. Målet är inget mindre än en ny människa och ett nytt liv”, skriver Hagberg.

I texten finns flera bibelord återgivna: ”Kärleken är tålmodig och god …”, ”Anpassa er inte efter den här världen …”, ”Jag bryter ner tankebyggnader …”.

Mattias Hagberg verkar mena att det är just detta radikala tankesätt som vi behöver i en tid av ”tilltagande motsättningar och skenande miljöförstöring”.

Även om Hagberg menar att Paulus ord kan tillämpas i en mer icke-religiös kontext har han inte raderat Jesus från dem.

Bibelordet ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna” tolkar Hagberg som att Paulus ”spränger gränser”, men avslutas ändå med den korrekta fortsättningen: ”Alla är ni ett i Kristus Jesus”.  

Även bibelordet om tankebyggnader avslutas med den tydligt teologiska fortsättningen: ”allt trotsigt som reser sig mot kunskapen om Gud”.

Hagberg skriver dessutom med egna ord att Jesus är i centrum för allt som Paulus skriver.

”Folk måste ha darrat inför denna utmaning av den naturliga ordningen: Gud som en avrättad förbrytare.”

Det märks att Mattias Hagberg kan sina Paulusbrev. Att kärleken som beskrivs i Första Korintierbrevet inte är någon romantisk kärlek, utan ”agape” – ”en förutsättningslös och mellanmänsklig kärlek som inte kräver något tillbaka” – förklaras. Lika­så att det är den kärleken som, enligt Paulus, är det enda som kommer bestå.

Något annat som Mattias Hagberg har tagit fasta på är att Paulus brev ”bär på en känsla av förestående undergång”. På samma sätt som Paulus menade att det ”gällde att välja innan det var för sent”, behöver vi välja, menar han.

Enligt Hagberg verkar detta dock inte vara enbart något negativt: Där det gamla har dött kan något nytt födas.

Ett bibelord som han särskilt fastnat för är: ”Natten går mot sitt slut”.

”Meningen som återfinns i det trettonde kapitlet av Romarbrevet är en av de vackraste och mest förtätade jag känner”, skriver han och fortsätter:

”Något nytt och befriande är i antågande. Mörkret viker. Gryningen kommer; den går redan att ana som en tunn linje av varmt ljus vid horisonten.”

Jag är varken troende eller teologiskt skolad. Men jag återvänder ändå gång på gång till de där texterna av Paulus som återfinns i slutet av Nya Testamentet.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...