Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Paul Orlenius slutar som pastor i Citykyrkan

Pingstförsamlingen Citykyrkans mångårige föreståndare, Paul Orlenius, och hans fru Therese, avslutar båda sina tjänster i församlingen och är arbetsbefriade under uppsägningstiden. Orsaken uppges vara en tids oenighet om hur församlingsarbetet ska drivas.

Nyheter · Publicerad 12:00, 2 feb 2023

För en tid sedan skickade Citykyrkan Stockholm ut ett mejl med information om personalförändringar och extra församlingsmöte till sina drygt 600 medlemmar.

I mejlet, som Världen idag har tagit del av, meddelar styrelsen att ”Paul Orlenius kommer att avsluta sin tjänst som föreståndare” samt att hans fru ”Therese kommer samtidigt att avsluta sin halvtidstjänst som ansvarig för medlemsomsorg”.

Det uppges vidare att styrelsen är tacksam för de nästan 15 år som pastorsparet har tjänat i församlingen, och att Paul Orlenius ”visionära ledarskap har haft stor betydelse för utvecklingen av arbetet”.

Orsaken till avslutet, uppges vara att det ”den sista tiden saknats en enighet om vad som behövs för att driva och utveckla arbetet vidare” när det gäller personalens arbete. Där ska styrelsen och församlingsledningen tillsammans med personalen ha haft en ”dialog kring struktur och ledarskap i församlingen kopplat till arbetsmiljö” sedan våren 2022. Därefter ska ”styrelsen tillsammans med Paul kommit fram till att den bästa lösningen för båda parter är denna”.

När Världen idag får kontakt med styrelseordföranden Albert Olofsson efter det extra församlingsmötet den 26 januari, bekräftar han per sms att man vid församlingsmötet gav övergripande information om processen och att de bett Jorge Moreno och Alfred Nygren att gemensamt fungera som tillförordnade föreståndare.

– Vi har inga ytterligare kommentarer kring detta då det handlar om personals anställningar, tillägger Olofsson.

Världen idag har också sökt Paul Orlenius efter församlingsmötet, men ej lyckats få svar.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10