Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Pastorselever möttes efter 40 år

Sven Öhrman, Hans Marklund, Rune W Dahlén och Lisbeth Stigemyr. Det är några i raden av pastorprofiler som nyligen möttes till återträff med sin avgångsklass från Lidingös teologiska seminarium 1978. – Det var så roligt, säger Lasse Levén, inbjudare till 40-årsjubiléet som hölls i Alunda där han själv tjänat som pastor i exakt 40 år.

Nyheter · Publicerad 21:00, 11 jun 2018

Den aktuella årskullen gick ut från Missionsförbundets pastorsseminarium 1978. Påfallande många av eleverna har kommit att bli kända för tydlig evangelisk förkunnelse, och sammantaget har de satt stora avtryck i Guds rike. 

– Många av oss hade nog en eld i våra hjärtan redan när vi kom till Lidingö, säger Lasse Levén och menar att undervisningen ibland kunde vara ganska torr.

Han påpekar att 1970-talet var en tid av stora tältmötesserier och där predikanter som Bertil Paulsson blev föredömen för unga människor i Svenska Missionsförbundet. Han nämner också Billy Grahams kampanj i Stockholm. 

– Vi var nog lite märkta av detta allihop. Många av oss var evangelistiskt präglade och det fortsatte vi med, säger Lasse Levén mycket glad att få arrangera återträffen i Alunda. 

Bland de gamla kurskamrater som mötte upp fanns exempelvis Göran Undevall, aktiv pastor och visionär bakom Bönetåget som sedan många år gör stora böneresor genom Sverige. Här fanns också Lisbeth Stigemyr, aktiv pastor och böneledare som bland annat varit en profil inom Ashramrörelsen. Vidare Rune W Dahlén, lärare och ansvarig för pastorskandidater på THS och Hans Marklund, känd resande evangelist.

På plats i Alunda fanns även Frank Åkerman, avgående direktor för Hela Människan och Jan-Eric Jansson som numera är kommunalråd i Nacka. Med på träffen fanns också Inga-Lill Dahlgren, studentpastor samt Klas Lager och Hans Cardell som är verksamma i andra delar av samhället.

– Vi försökte sammanfatta 40 år på 15 minuter, säger Lasse Levén. Vi var olika på den tiden och våra liv blev olika, skrattar han och berättar hur varje student fick ett särskilt slutord inför ordinationen 1978.

– Om mig sa de att antingen stannar han i Alunda i hela sitt liv eller också blir han missionsföreståndare. Det blev Alunda, säger Levén som parallellt med återträffen firade 40 år som pastor i den församling som i dag heter Furuhöjdskyrkan.

Han är tacksam för uppvaktningen och också mycket glad att samtidigt få arrangera återträffen.

– Det var väldigt roligt. Man fortsätter ungefär där man slutade för 40 år sedan. Alla är ungefär likadana.

Vid återträffen i Alunda fick var och en dela sin livsberättelse med de gamla studiekamraterna. De innehöll en blandning av kamp och svårigheter å sena sidan och glädje och segerrapporter å den andra sidan.

För helgens värd var det extra roligt att kunna ta emot gänget i sin egen bostad, den plats dit han bjöd hem avgångsklassen i juni 1978.

– Vi bodde då på samma ställe som nu. Men då fanns det ingen kyrka i Alunda. Nu kom de hit 40 år senare och nu fanns det en stor kyrka och ett stort arbete som vuxit fram, säger Levén, och riktar sin tacksamhet till Gud.

I söndagens gudstjänst i Alundakyrkan medverkade fem av de gamla kurskamraterna. De höll en stafettpredikan och fick även betjäna församlingen i förbön.

Vi försökte sammanfatta 40 år på 15 minuter.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...